TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük ve Yurtları için Temizlik Malzemesi Alım İhalesi 24.12.2022

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük ve Yurtları için Temizlik Malzemesi Alım İhalesi

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük ve Yurtları için Temizlik Malzemesi Alım İhalesi

Türk Eğitim Vakfı  Genel Müdürlüğü ve Yurtlar kapsamında alınacak olan “ Temizlik Malzemesi ” satın alımı davet usulü ile ihale edilecektir. 

İstekliler teknik şartnameyi ve gerekli detayları aşağıda bulunan mail veya telefon numarasından bilgi alabilir ve temin edebilir.

İsteklilerin tekliflerini  02.01.2023 Pazartesi gününe kadar aşağıdaki adrese elden teslimi veya e-posta ile göndermeleri rica olunur.

Tel: 0212 318 68 00

E- mail: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 8 Şişli / İstanbul

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir