TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Bursiyerlerine Finansal Okuryazarlık Eğitim Hizmeti Alımı 18 Ocak 2023

Türk Eğitim Vakfı Bursiyerlerine Finansal Okuryazarlık Eğitim Hizmeti Alımı

TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSİYERLERİNE FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİM HİZMETİ ALIMI

Türk Eğitim Vakfı  Bağış Projeleri Biriminin projeleri kapsamında alınacak olan “ Finansal Okuryazarlık Eğitim ” satın alımı davet usulü ile ihale edilecektir. 

İsteklilerin tekliflerini  30.01.2023 Pazartesi gününe kadar aşağıdaki adrese elden teslimi veya e-posta ile göndermeleri rica olunur.

Teknik Şartname detayları için Türk Eğitim Vakfı Satın Alma ve İdari İşler Birimi ile iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz.

Tel: 0212 318 68 00

E- mail: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat :7 Şişli / İstanbul

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir