TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV Genel İnşaat Bakım Onarım Yenileme İşleri İhalesi 24 Ocak 2023

TEV Genel İnşaat Bakım Onarım Yenileme İşleri İhalesi

Türk Eğitim Vakfına ait  TÜRKİYE GENELİ taşınmaz Gayrimenkuller ( Konut, Ofis, dükkan, Binalar, iş Merkezleri ) ve Türk Eğitim Vakfına ait İktisadi İşletmelerin ( Yurtlar ve  Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi),  MART 2023 – Aralık 2023 aylarını kapsayan tarihleri içinde TEV Kurumunun istediği  her türlü Bakım Onarım Tadilat Yenileme İşlerinin Yapılması

İhaleye katılacak firma 2011 ve 2022 yıllarında benzer şekilde bir kurumun yıllık bakım onarım işlerini yapmış olması gerekmektedir.

Gerekli durumlarda gayrimenkullerde yapılması gereken tüm tadilat (Elektrik,Mekanik,İnşaat) işlerinin ve onarım işleri gündüz ve/veya gece çalışması ile gerçekleştirilecektir.

Yüklenici firma TEV’in Türkiye’deki tüm gayrimenkulleri ile ilgili bakım ve onarım hizmet taleplerini karşılayacaktır.

İHALE İSTEKLİ FİRMALAR YETERLİLİK BELGELERi

İstekli firmaların, aşağıda belirtilen evrakları, 3/02/2022 Cuma günü mesai saati bitimine dek TEV Merkez Ofis binası 7. Kat Satın Alma departmanına ulaştırmaları gerekmektedir.

  1. Yıllık bakım ve onarım işleri ilgili benzer bir kurumdan alınacak referans mektubu
  2. 4.000.000 TL tutarında benzer iş bitirme belgesi
  3. Vergi dairesi ve SGK borcu yoktur yazısı.
  4. Faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi
  5. İmza sirküleri
  6. Vergi levhası fotokopisi
  7. Personel listesi ve organizasyon şeması
  8. Firma tanıtım kitapçığı

Yukarıda belirtilen koşulları sağlayan isteklilere, ihale dosyası ayrıca iletilecektir.

İLETİŞİM, İRTİBAT

TEV Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.