TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Forma Alım İhale Duyurusu 27 Ocak 2023

Türk Eğitim Vakfı Forma Alım İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü’nün sürekli ya da belirli periyotlarda bağış toplamak için gerçekleştirilen spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1000 adet Türk Eğitim Vakfının belirleyeceği görselde Forma davet usulü olarak ihale yapılacaktır.

İsteklilerin tekliflerini 06.02.2023 Pazartesi Günü saat 10.00’ a kadar Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük adresine elden veya mail aracılığı ile teslim etmeleri rica olunur.

TEV Genel Müdürlük Adres:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat: 7 Şişli / İstanbul

Tel: 0212 318 68 00

e-mail: idariisler@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.