TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Kart/Sertifika/Zarf Ürünleri Alım İhalesi İlanı 10 Kasım 2020

Kart/Sertifika/Zarf Ürünleri Alım İhalesi İlanı

Türk Eğitim Vakfı’nın Mutlu/Özel günler için kullandığı 19*19 kart değişkensiz/19*19 kart değişkenli /sertifika/sertifika kılıfı/kitap ayracı/19*19 Boyutunda zarf/a4 zarf ürünleri alımı işi kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.

İhale 08 Aralık 2020 Salı günü, saat 10.00’da TEV Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

İsteklilerin fiyat tekliflerini, kapalı zarf içerisinde 8 Aralık 2020 Salı günü, saat 09.00’a kadar TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur.

İstekliler, teknik şartname ve sözleşme taslağını aşağıdaki iletişim adresinden temin edebilir, ihale hakkında detaylı bilgi alabilirler.

Numune görmek isteyen isteklilerin, ürünlerin teslim edileceği TEV Genel Müdürlük adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

TEV Genel Müdürlük
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kocabaş İşhanı No:111 Kat 6-7-8 Şişli/İstanbul
Tel:0212 318 68 54
Fax:0212 217 59 60
E- mail : eertug@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.