TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Ayraç, Davetiye ve Karşılama Panosu  Alım İhale İlanı 7 Mart 2024

Türk Eğitim Vakfı Ayraç, Davetiye ve Karşılama Panosu Alım İhale İlanı

Türk Eğitim Vakfı İktisadi İşletme kapsamında satışı yapılmak üzere ayraç, davetiye ve karşılama panosu satın alım işi Davet Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İstekliler Teknik Şartnameyi aşağıda verilen mail adresinden temin edebilir.

İsteklilerin tekliflerini 18.03.2024 saat 17:00' ye kadar aşağıdaki mail adresine iletmeleri rica olunur.

E-posta: idariisler@tev.org.tr

0533 053 84 84

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.