TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV Genel Müdürlük ve İştirakleri Kurumsal Kargo İhale Duyurusu 17 Şubat 2021

TEV Genel Müdürlük ve İştirakleri Kurumsal Kargo İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük, Şube, Yurtlar ve TEVİTÖL çalışanlarımızın tüm gönderilerimizi ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler çerçevesinde güvenilir bir şekilde taşımak üzere kapalı zarf usulü kargo ihalesi yapılacaktır. İhale 18.03.2021 Perşembe günü saat 10:00’da aşağıdaki adreste TEV Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

TEV Genel Müdürlük

Büyükdere Caddesi No:111 Kat:6-7-8 Gayrettepe / İstanbul

Tel: 0212-318 68 76

E-mail: idariisler@tev.org.tr , insankaynaklari@tev.org.tr

İsteklilerin tekliflerini ihale dökümanında belirtilen şekilde 17.03.2021 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar TEV Genel Müdürlük adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur.

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.