TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Kurbanlık Alım İhale İlanı 14 Mayıs 2024

Türk Eğitim Vakfı Kurbanlık Alım İhale İlanı

Türk Eğitim Vakfı tarafından bağışçılarımızın vasiyeti üzerine “8 adet Küçükbaş Kıvırcak Koç Kurbanlık Hayvan satın alması, kesimi, paketlenmesi işlemleri (16 kg - 18 kg vb. kemikli et çıkacak şekilde) satın alma işi Davet Usulü ile” ihale edilecektir.

İsteklilerin tekliflerini 23.05.2024 saat 17:00’ye kadar mail aracılığı ile iletmeleri rica olunur.

E-posta: idariisler@tev.org.tr

 

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.