TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi Çalışma Koltuğu Alımı İhale İlanı 1 Nisan 2024

Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesi Çalışma Koltuğu Alımı İhale İlanı

Türk Eğitim Vakfı Bursa Şubesinde kullanılmak üzere ‘Ofis Çalışma Koltuğu’ alım işi Davet Usulü yöntemi ile ihalesi yapılacaktır.

  • 10 adet toplantı sandalyesi

İsteklilerin tekliflerini 22.03.2024 saat 17:00’ye kadar aşağıdaki mail adresine, iletmeleri rica olunur.

E-posta: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.