TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

 Türk Eğitim Vakfı Bursiyerlerine Yatırım Okuryazarlık Eğitim Hizmeti Alımı 22 Mayıs 2024

Türk Eğitim Vakfı Bursiyerlerine Yatırım Okuryazarlık Eğitim Hizmeti Alımı

Türk Eğitim Vakfı  Bağış Projeleri Biriminin projeleri kapsamında alınacak olan “ Yatırım Okuryazarlık Eğitim ” satın alımı davet usulü ile ihale edilecektir. 

Detaylar:

  1.  15 kişi katılım sağlayacak
  2.   Eğitim 2 tam gün sürecek ( 1 gün: 6 saat)
  3.   Eğitimin ölçme değerlendirmesi yapılacak.
  4.   Eğitim sonunda sertifika verilecektir.
  5.   İçereceği Konular: “Sermaye Piyasaları”, “Fon Yatırımı”, “Temettü”, “Teknik & Temel Analiz” , “Hisse Senedi Değerlendirme”, “VIOP”, “Varant” gibi yatırım okuryazarlığına yönelik konular.

İsteklilerin tekliflerini 30.05.2024 tarihi ve  saat 17.00’ a kadar mail aracılığı ile teslim etmeleri rica olunur.

E-posta: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.