TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV Bursiyerlerine İngilizce Dil Kursu Desteği Alımı İhale Duyurusu 15 Kasım 2022

TEV Bursiyerlerine İngilizce Dil Kursu Desteği Alımı İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı bursiyerlerine verilmek üzere İngilizce Dil Kursu Hizmeti Alımı kapsamında kapalı zarf teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

İsteklilerin tekliflerini ihale dokümanında belirtilen şekilde 05. 12.2022 Pazartesi Günü saat 17.00’ a kadar TEV Genel Müdürlük adresine elden teslim etmeleri rica olunur. Şartnameye TEV internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.

TEV Genel Müdürlük Adres:
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Şişli / İstanbul
Tel: 0212-318 68 76
E- mail : bbayram@tev.org.tr

Özellikler

 

  • Sınıf mevcudu en çok 9 kişilik gruplarda olmalıdır.
  • Yüzde yüz konuşma odaklı canlı online eğitim verilmelidir.
  • Canlı online derslerin tamamı ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler (Amerika, Kanada, İngiltere, Güney Afrika, Avustralya gibi) tarafından verilmelidir. Öğretmenlerin tabiatını gösterir belgeler eğitim kurumundan talep edilebilir.
  • Online canlı derslerde, online eğitime uygun, kurumun kendine ait dijital eğitim materyalleri kullanılmalıdır. (Okulun kendisine ait ders materyalleri teklif dokümanına eklenmelidir.)
  • Her öğrenciye, canlı yapılan derslerin pekiştirme alıştırmalarının yapılabileceği, okulun kendisine ait bir online portala, öğrenciye özel kullanıcı adıyla ulaşım imkanı sağlanmalıdır.
  • Altyapısı ile çok lokasyonlu veya çok uluslu kurumlarla en az 5 yıllık çalışma deneyimi olma ve bu şartlar altında en az 250 kişilik öğrenci grupları ile online olarak çalışmış olmak.
  • Ödemeler yapılan dersler tamamlandıktan sonra faturalandırmayı müteakip aylık olarak yapılır.
  • Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.