TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

TEV Personeline Kışlık Giysi Çeki Alımı İhale Duyurusu 21 Ekim 2020

TEV Personeline Kışlık Giysi Çeki Alımı İhale Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük ve Şube personellerine verilmek üzere kışlık giysi çeki alımı kapsamında davet usulü / belli istekliler arasında ihale yapılacaktır.

İsteklilerin tekliflerini ihale dokümanında belirtilen şekilde 05.11.2020 Cuma Günü saat 10.00’ a kadar TEV Genel Müdürlük adresine elden veya mail aracılığı ile teslim etmeleri rica olunur.

TEV Genel Müdürlük Adres:
Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 6-7-8 Şişli / İstanbul
Tel: 0212-318 68 76
E- mail : mdirim@tev.org.tr / gozturk@tev.org.tr / insankaynaklari@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.