TEV - 2023-24 Akademik Yılı TEV Burs Kararları Hakkında Önemli Duyuru

2023-24 Akademik Yılı TEV Burs Kararları Hakkında Önemli Duyuru

07.08.2023

2023-24 Akademik Yılında, deprem sebebiyle ülkemizdeki tüm öğrencilerin yaşadığı zorlukları da göz önünde bulundurularak artan desteğimiz ile daha fazla gencimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

 

Bursiyer sayımızı arttırıyoruz

2023-24 Akademik Yılında, Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ve yurt bursiyerleri de dahil olmak üzere toplam bursiyer sayısımızın 13.300’den 15.500’e yükseltilmesine karar verilmiştir.

 

Türk Eğitim Vakfı 2023-24 Akademik Yılı aylık burs tutarları:

Meslek Lisesi Bursu: 1.100 TL

Eğitim-Yükseköğretim Bursu: 2.500 TL

Üstün Başarı Bursu: 5.000 TL

Yüksek Lisans Bursu: 3.750 TL

Doktora Bursu: 5.000 TL

*Burslar, 9 ay boyunca verilmektedir.

 

Ek burs ödemeleri:

Yemek Ek Bursu: 700 TL

Erişim-Ulaşım Ek Bursu: 300 TL

Kitap-Kırtasiye Ek Bursu: 200 TL

 

Afetzede tüm bursiyerlerimiz artık birer TEV’li

Dört aylık bir periyodda destek verilen afetzede öğrencilerin (ebeveyn/kardeş kaybeden, evi yıkılan, yaralanan) bursları devam edecek, bu kapsamda hepsi TEV Eğitim-Yükseköğretim bursiyeri olarak TEV Ailesi’nde eğitimine devam edecektir.

6 Şubat depremi sonrası burs başvuru çağrımıza cevap veren 94 bine yakın öğrenci arasından seçilen Mart-Haziran 2023’te dört aylık burs alan, afetten en üst düzeyde etkilenmiş 1.360 yükseköğretim öğrencisi arasından mezun olanlar hariç eğitimine devam edecek olanların 2023-24 Akademik Yılından itibaren TEVli Eğitim-Yükseköğretim Bursiyeri olarak devam etmelerine karar verilmiştir.

 

Depremzede adaylar ve devam eden depremzede bursiyerlerimiz için KYK burs konulu uygulama

Afet sebebiyle KYK tarafından kredilerinin otomatik olarak bursa dönüştürülmesinin yanı sıra yaşadıkları büyük zorluklar göz önünde bulundurularak, afetzede öğrencilerin KYK bursu sebebiyle TEV bursunun kesilmemesine karar verilmiştir.

 

TEV deprem yılında burslarımız kesintisiz devam ediyor

Deprem sebebiyle ülkemizdeki tüm öğrencilerin yaşadığı zorluklar göz önünde bulundurularak, TEV’in yüksek oranda destek verdiği afetzede ve tüm üniversite öğrencileri de başta olmak üzere 2022-23 Akademik Yılı sonunda bursu kesilme durumunda olan tüm TEV bursiyerlerin burslarının devam ettirilmesine mezun olması gereken öğrencilerin de burslarının belgeye dayalı olarak 1 dönem veya 1 öğretim yılı uzatılmasına karar verilmiştir.

 

Afetzede çocuklarımızın da yanındayız

2023-24 Akademik Yılı’ndan itibaren Okul Yolunda Burs Fonu’muz ile afetzede öğrencilerimize ilkokuldan üniversite mezuniyetine kadar burs desteği sağlayarak yanlarında olacağız.

TEV 2023-2024 Akademik Yılı Burs Kararları hakkında Sık Sorulan Sorular & Yanıtlar dokümanını ulaşmak için tıklayın.