TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

TEV Mesleki Orta Öğrenim Bursları


Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine Mesleki Orta Öğretim bursu vermektedir.

2022-2023 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül

(Her öğretim yılı başında kesin başvuru tarihleri ilan edilmektedir.)

 

Başvuru Koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,

 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

 • Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,

 • Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.

Aday Olamayacaklar:

 • Mesleki eğitim veren meslek lisesi dışında öğrenim görenler,

 • Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

 • Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenci başvuru yapamaz.

 • Başka bir kurumdan burs alanlar başvuru yapamaz.

 

Eklenecek Belgeler: 

TEV internet sayfasından doldurularak çıktısı alınıp imzalanacak 'TEV Bursu Mesleki Orta Öğrenim Başvuru Formu'na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenecektir.

Önemli Notlar:

- Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.

- e-devletten alınan tüm belgelerin, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

 • Liseye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin okula giriş puanını; kazandığı okulu gösteren belge ve diploma notunu gösteren belge,

 • Ara sınıfta öğrenim gören öğrenciler için; bir önceki sınıfın notlarını gösteren yıl sonu Karne örneği veya Not Dökümü Belgesi (e-devlet)

 • Devam edilecek sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devlet),

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devlet),

 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet), 

 • T.C. Kimlik Kartı'nın önlü ve arkalı fotokopisi,

 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı),

 • Aile kirada oturuyor ise Kira Kontratı örneği.

 • Anne ve baba adına alınacak Risk Merkezi Raporu (e-devlet)

 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

  - Çalışan anne, baba için:
  Son aya ait onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar; e-devlet)

  - Serbest çalışan anne baba için:
  Son yılları gösteren Gelir Vergisi Beyannamesi / Kurumlar Vergisi Beyannamesi dökümü (e-devlet)

  - Emekliler için:
  Son aya ait maaşı gösterir belge (e-devlet)
  (Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

  - Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için:
  Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlet) (E-devlette izlenecek adımlar: SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi)

  - Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:
  Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlette izlenecek adımlar: Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi)

 

 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü/çıktısı (e-devlet)

 

 • Anne ve baba adına araç varsa; araç kayıt belgesi(e-devlet), anne, baba adına araç yoksa e-devletten isimleri görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü/çıktısı (e-devlet)
   

Evrakların Teslim Süreci

 • Başvuru formu ve ekinde istenen belgeler; okul müdürlüğüne verilecektir.

 • Belgelerini doğrudan vakfımıza gönderen öğrencilerin başvuruları işleme konulmayacaktır.

 

Önemli Notlar:

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması elenme nedenidir.

 • TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Seçimler okul müdürlüğü tarafından oluşturulacak burs komisyonu tarafından yapılacaktır.

 • Halen başka bir resmi veya özel kurumdan burs alanlar aday olamaz. Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. TEV bursunun çıktığı kesinleştikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.

 • Devlet Koruması altında olan öğrenciler; mali durum belgeleri hariç olmak üzere diğer belgeleri hazırlayacaktır. Ayrıca Devlet Koruması altında olduklarına dair onaylı/resmi belgeyi de mutlaka eklemeleri gerekmektedir.

 • Engelli öğrenciler; tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını başvuru dosyasına eklemelidir.

 • Burs kazanan öğrencilerin burslarının yatırılabilmesi için IBAN bilgileri ayrıca istenecektir.

 • Başvuru formları, kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.

 • TEV aday öğrencilere yapacağı bildirimleri SMS veya e-posta ile yapacağından, bilgilerin öğrenci adına (cep telefonu anne/baba adına olabilir) ve doğru olması büyük önem taşımaktadır.

 • Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

   

Bursiyer Seçimi

Öğretim kurumunca oluşturulan Burs Komisyonları, müracaat eden öğrenciler arasından seçtikleri adayların belgelerini, komisyon üyelerince imzalanmış tutanak ekinde TEV Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir.

Kesin sonuçlar TEV Genel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere SMS veya e-posta yoluyla duyurulacaktır.

TEV dışından gelen bilgiler dikkate alınmamalıdır.

 

Bursun Ödenmesi: 

 • Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Vicdani Yükümlülük:

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığıyla burs vermeyi ayrıca TEV'e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümülük Belgesi onayı istenir.