TEV - Burslar - Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Burslar

Yurt Dışı Burs Başvuru ve Seçim Aşaması


İletişim: yurtdisiburs@tev.org.tr

                                                                                TÜRK EĞİTİM VAKFI YURT DIŞI BURSLARI                                                      

 

Genel Bilgiler

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Türkiye’nin insan gücü kaynağını zenginleştirmek adına lider özelliklerine sahip üst düzey yönetici ve mesleğinde uzman kişilerin yetişmesi için 1969’dan beri yurt dışında burslar vermektedir.

Bu yılın başvuruları Eylül-Ekim 2023’de yurt dışında yüksek lisans ve doktora öğrenimine veya Tıp’ta üst ihtisas ve araştırma çalışmalarına başlayacak adaylara yöneliktir.

Yurt dışı bursları Lisans öğrenimini, Erasmus, Exchange, yaz okulu, dil okulu, seminer gibi programları kapsamamaktadır.

Daha önce yurt dışında lise, lisans, yüksek lisans eğitimi alanlar TEV yurt dışı burslarına başvuruda bulunamaz *Bu koşul TEV-TEV UK bursları için geçerli değildir.

Adaylar yurt dışı burslara farklı yıllarda iki kere başvuru yapabilir ve aynı yıl içinde birden fazla yurt dışı burs programına başvurabilir.

Başvuru evrakı çevrimiçi yüklenir.

YURT DIŞI BURS SÜRECİNİN ANA HATLARI

TEV yurt dışı burslarına iki farklı yıl başvuru yapılabilir, aynı yıl içinde birden fazla yurt dışı burs programına başvurulabilir.

Aşağıdakiler, tüm yurt dışı burs programları için geçerli genel bilgilerdir. Ayrıca, her burs programına özgü ek koşullar vardır, lütfen ilgili programın sayfasını inceleyin.

Başvuru ve Bursiyer Seçimi Adımları

1.     Çevrimiçi Başvuru: TEV’in web sitesinden her burs programı için ayrı yapılır, başvuru linki her burs programına ait açıklamanın sonundadır.

2.     Mülakat listelerinin belirlenmesi: Mülakata uygun adaylar başvuru dosyalarının değerlendirilmesinden sonra seçilir.

3.     İlk bilgilendirme: Mülakata kabul edilen ve elenen adaylar e-posta yoluyla bilgilendirilir.

4.     Bursiyer seçimi: Mülakat bağımsız akademik komisyonlar tarafından gerçekleştirilir. Değerlendirme sonucunda belirlenen asil ve yedek adaylara e-posta gönderilir. Asil adaylar bursiyerlik koşulları hakkında detaylı olarak bilgilendirilir, koşulları kabul edenlerin bursiyerlik süreci başlatılır. Asil adaylar arasında burs hakkından vazgeçenler olduğunda sırayla yedek adaylara geçilir.

Bazı burslar kısmen ya da tamamen geri ödemelidir, koşullar her burs programına ait duyuruda yer alır.

Bursa başvurduğunuz sırada kabul almış olmanız gerekmez ancak yurt dışındaki üniversitelerle temasa geçmeniz ve başvurduğunuz burs programına ait açıklama yazılarında belirtilen süre içinde -genellikle mülakatlar başlamadan önce- kabul mektuplarınızı TEV’e göndermeniz beklenir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Aşağıdakiler genel kriterlerdir, her burs programının kendine özgü kriterleri o programın kendi sayfasından dikkatle okunmalıdır.

  • T.C. vatandaşı ve 1 Ocak itibarıyla 35 yaş altında olmak *TEV UK ile birlikte yürütülen burslar ile doktora ve Tıp burslarında bu koşullar farklılık gösterebilir.
  • T.C. sınırları içinde eğitim veren YÖK’e bağlı üniversitelerden lisans derecesi.
  • Minimum 4.0 üzerinden 3.0 veya 100 üzerinden 76.5 not ortalaması.
  • İngilizce dil yeterliliği (TOEFL IBT: 79-93, IELTS Academic: 6.5, TOEIC: 800, PTE Academic: 58-63) *Başvurduğunuz üniversitenin farklı ya da daha yüksek bir kriteri olabilir, lütfen kontrol edin.

UYARILAR

Başvuru evrakında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin hangi aşamada olduklarına bakılmaksızın başvuruları iptal edilir. Bu adaylar burs almaya başlamış olsalar dahi bursları iptal edilir, TEV’den ve ortak burslarından hiçbir talepte bulunamazlar.

  • Başvuru sırasında ve bursiyer seçim süreci sona erene kadar kendi maddi imkânlarıyla veya herhangi bir kuruluştan burs alarak yurt dışında öğrenimine başlamış olanlar bursa başvuramaz.
  • TEV sizinle tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacak ve bilgileri bu yolla iletecektir. Başvuru formunu doldururken her zaman kullandığınız e-posta adresinizi doğru vermelisiniz *e-posta adresiniz @edu.tr uzantılı olmamalıdır.
  • Son başvuru tarihinden sonra veya eksik evrakla yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

BU SENE AÇILACAK BURS PROGRAMLARI

*İleri tarihlerde başka burs programları da eklenebilir, lütfen web sitemizdeki duyuruları sık sık kontrol edin.