TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

Sıkça Sorulan Sorular


TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursu’ndan, Türkiye sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil), öğrenciler faydalanabilmektedir. Bu şartlarla birlikte öğrencilerin genel not ortalamasının en az 2,50 olması, (Not ortalaması uygun olanlar 3'ten fazla başarısız dersi varsa burs alamaz) hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve başarılarını okullarından alınacak resmi belge ile ibraz etmeleri gerekmektedir.

TEV Eğitim Bursu’na başvuru tarihi: 20 Eylül’den itibaren www.tev.org.tr web adresimizin takip edilmesi gerekmektedir. Kayıtlı olunan Fakülte/YO/MYO kontenjan ayrılmışsa; web sitemizdeki başvuru formunun doldurulup, imzalanıp açıklanan prosedürün takip edilmesi gerekmektedir.

TEV Üstün Başarı Bursuna YKS'de, SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre bölüme girdiğiniz puan türünde) ilk 5000’e giren, hazırlık, bir ve ikinci sınıf öğrencileri başvuru yapabilmektedir. Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler de Üstün Başarı Bursu’na müracaat edebilmektedir. Ara sınıfta olan öğrencilerin ayrıca şu koşulları da sağlamaları gerekmektedir: Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler de hazırlık sınıfını başarı ile birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerde genel ortalamanın 4’lük sistem not veren okullarda en az 3,50, 100’lük sistemde not veren okullarda en az 87,5 olması gerekmektedir.

Üstün Başarı Bursumuz için başvuru tarihi: 20 Eylül’den itibaren web sayfamız takip edilmelidir. Bu nedenle yayımlanan başvuru formunu doldurup, açıklanan prosedürü takip etmesi gerekmektedir.

TEV, lise düzeyinde Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine Mesleki Orta Öğretim bursu vermektedir. Burslarımızdan T.C. uyruklu, maddi desteğe ihtiyacı olan, başarılı, başka yerden burs almayan öğrenciler faydalanabilmektedir. Başvuruda bulunacak öğrencilerin yıl sonu karne notlarında hiç başarısız dersinin olmaması gerekmektedir.

Mesleki Orta Öğretim burslarımız için başvuru tarihi: 14 Eylül’den itibaren web sayfamızın takip edilmesi gerekmektedir. Başvurulacak okula kontenjan ayrılmışsa (kontenjanlar web sitemizde yayınlanacaktır) web sitemizdeki başvuru formunun doldurulup, imzalanıp istenilen evraklar eklenerek okul müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte formu doldurmadan önceki açıklama sayfası dikkatlice okunmalı ve koşullarımız sağlanıyorsa gerekli hazırlıkları yaparak başvuru yapılmalıdır.

TEV’in yurt içi bursları genel ilke olarak karşılıksızdır. Bununla birlikte öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını yapmayı, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

Bursiyerler başarı durum belgelerinin TEV'e ulaştırılmasından sorumludur. Tüm dersleri, alınan notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgelerinin (transkript) Temmuz ayı sonuna kadar, bir üst sınıfa/döneme kayıt olduğunu gösterir öğrenci belgesinin Eylül ayı sonuna kadar TEV Genel Müdürlüğü’ne kargo veya APS ile gönderilmesi gerekmektedir. (e-devletten alınan öğrenci belgesi, e-imzalı öğrenci belgesi kabul edilmektedir.), (ön bilgi için onaysız internet çıktısı transkript kabul edilmektedir; ardından onaylı transkript kargo ile gönderilmelidir.)

Hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler, hazırlık sınıfını başarıyla geçtiklerini not dökümü belgesi ile belgelendirmeli ve aynı şekilde TEV'e ulaştırmalıdır.

Belgeleri ulaşan ve başarı koşullarımızı sağlayan bursiyerlerin bursları Ekim ayından itibaren yatırılmaya başlanmaktadır.

Önemli Not: 2020-2021 öğretim yılı için pandemi nedeniyle başarı durumlarına bakılmayacaktır. Bununla birlikte istatistiki bilgi için transkriptlerinizi aşağıdaki adrese yüklemeniz beklenmektedir.

Bu öğretim yılında kayıt yenilendiğinde öğrenci belgeleri Vakfımıza gönderilecektir. Bununla ilgili duyuru yapılacaktır.

Vakfımızdan burs alırken veya burs için yeni başvuru yapılacaksa, başka kurumlardan burs alınmaması gerekmektedir. Buna (Kredi ve Yurtlar Kurumu) KYK Bursu da dahildir. KYK Kredisi TEV Bursu için bir engel teşkil etmemektedir. Üstün Başarı Bursu’muzda bu şart aranmamaktadır.

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği Açıköğretim Fakültesi ve uzaktan öğretim programı öğrencilerine bursumuz bulunmamaktadır. Bu nedenle TEV bursuna müracaat etmeleri maalesef mümkün değildir.

Bursunuz bursu almaya hak kazandığınız bölümden mezun olana kadar devam etmektedir. Devam ettiğiniz diğer bölüm için bursun devam etmesi yönetmeliğimize göre maalesef mümkün değildir.

Bursu başarı kriterlerinin uygun olmaması nedeniyle kesilen bursiyerler, başarı durumlarını uygun hale getirdikleri takdirde yeniden başvuru yapabilirler.

Lise bursunuzun devam edebilmesi için yıl sonu notlarınızda hiç başarısız dersinizin olmaması gerekmektedir. Ortalama yükseltme veya bütünleme sınavından sonraki notlar dikkate alınmaktadır.

Eğitim (Yüksek Öğrenim) bursunuzun devam edebilmesi için bir üst sınıfa geçmiş olmanızla birlikte, genel not ortalamanızın en az 2,50 olması gerekmektedir. Ortalamanız uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilmektedir. Başarısız ders olmadığı takdirde genel not ortalamasının en az 2,20 olması gerekmektedir.

Hazırlık sınıfı öğrencisi iseniz hazırlık sınıfını başarılı olarak bitirip bölüme geçmeye hak kazanmış olmanız gerekmektedir.

Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler TEV burslarına maalesef müracaat edememektedirler. Bursunuzu iptal ettirirseniz TEV bursuna müracaat edebilirsiniz ancak bu işlemi yapsanız dahi TEV bursunun çıkmama ihtimali bulunmaktadır.

TEV’den burs alırken başka kurumlara müracaat edilmemelidir, aksi takdirde TEV bursu kesilir.

Kontenjan ayrılan fakültelerde bölüm ayrımı yapılmaksızın tüm öğrenciler başvuru yapabilmektedirler.

Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında belli olmaya başlamaktadır. Burs almaya hak kazananlara e-posta ile bildirim yapılmakta ve bursu onaylamaları istenmektedir. Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir. SMS ile de adaylara duyuru yapılmaktadır.

Burslar her öğretim yılında Ekim-Haziran ayları arasında dokuz ay yatırılmaktadır.

Yüksek lisansta aldığınız bursun doktora öğreniminizde de devam edebilmesi için yüksek lisanstan en az 3 (100’lük sistemde not alıyorsanız en az 75) ortalamayla mezun olmanız, öğreniminize hiç ara vermeden doktoraya kayıt olmanız ve öğreniminize devlet üniversitesinde devam etmeniz gerekmektedir. Bu şartları sağlıyorsanız en geç Haziran ayı sonuna kadar yüksek lisans mezuniyet not dökümünüzü ve doktoraya kayıt olduğunuzu gösteren öğrenci belgenizi vakfımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği burslar normal öğrenim süresince verilmektedir. Eğitim süresi uzayan bursiyerlerimizin bursu devam ettirilememektedir.

TEV’in burs sürecini takip etmeniz gerekmektedir. TEV Yurt İçi Burs Yönetmeliği gereği bursiyerlerini öğretim kurumları tarafından oluşturulan burs komisyonları seçmektedir. TEV eğitim burslarımıza başvuru tarihleri 2-22 Eylül'dür. Bu tarihler arasında www.tev.org.tr web adresimizden başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Öğretim kurumunuza kontenjan ayrılmışsa web sitemizdeki başvuru formunu doldurup, imzalayıp istenilen evrakları ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarını ekleyerek, dosyaları ile birlikte mülakata gelmelidirler.

Not: TEV kontenjan ayırdığı öğretim kurumlarına +1 engelli kontenjanı bildirmektedir.

TEV bursunuzun devamı için Türkiye’deki okulunuzda kaydınızın devam etmesi için sene veya dönem kaybınızın olmaması, Erasmus kapsamında gittiğiniz ülkedeki okulda göreceğiniz dersleri Türkiye’deki okulunuzun kabul etmesi ve başarı koşullarımızı döndüğünüzde de sağlamanız gerekmektedir.

Erasmus kapsamında yurt dışına gitmeden önce vakfımıza yurt dışından alacağınız kabul mektubunun fotokopisini ve kendi yazacağınız dilekçeyi (yurt dışında alacağınız dersleri buradaki okulunuzun kabul edeceğini, hangi tarihte, nereye gideceğinizi ve hangi tarihte geri döneceğinizi ifade eden) vakfımıza göndermeniz gerekmektedir.

Farabi Programı ve bu program kapsamında alınan destek bursu TEV bursuna engel teşkil etmemektedir.

Vakfımız, İstanbul’da öğrenim gören bursiyerlerimize yönelik ücretsiz İngilizce kursu imkanı sağlayabilmektedir. Detaylı bilgi için TEV Genel Müdürlüğü/Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü ile görüşülmelidir.

Şubelerimizin bulunduğu diğer illerdeki İngilizce kursları için şubelerimizle iletişime geçilmesi ve imkan sunulup sunulamadığı hakkında bilgi alınması gerekmektedir. Şubelerimizin iletişim bilgilerini www.tev.org.tr web sitemizde, iletişim kısmındaki şubeler sekmesinden bulabilirsiniz.

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği yalnızca Türkiye sınırları içindeki devlet üniversitelerine burs verilmektedir. Türkiye sınırları dışındaki üniversitelere burs verilmemektedir.

Bursunuzun üniversite de devam edebilmesi için mezuniyetiniz sonrası ara vermeden, ÖSYM'nin sınavında başarılı olarak devlet üniversitesine yerleşmeniz ve kazandığınız bölümün TEV Eğitim Bursu kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bursunuzun devam edebilmesi için; ÖSYS sonuç belgenizi, üniversite öğrenci belgenizi, bursunuzun devam etmesini istediğinizi belirten, yeni adres, iletişim bilgilerinizin yer aldığı dilekçenizi, eğer liseyi okul birincisi olarak bitirdiyseniz mezun olduğunuz okuldan onaylı okul birinciliği yazısı ile birlikte en geç Eylül ayı sonuna kadar APS veya kargo ile vakfımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Öğrenimine ara veren eski bursiyerlerimizin yeni adaylar gibi ilgili öğretim yılı başında ilan edilecek tarihler arasında web sitemizden form doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Öğreniminize ara verdiğiniz için yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursumuz için öğretim yılı başında www.tev.org.tr web sayfamızı takip etmeniz, bulunduğunuz fakülteye kontenjan ayrılmışsa web sitemizdeki başvuru formunu doldurup, imzalayıp açıklanan prosedürü takip etmeniz gerekmektedir.

Başarı Ödülü’nden yararlanabilmeniz için not dökümü ve öğrenci belgenizi, sınıf, bölüm veya fakülte birinciliği için ise okulunuzun hazırlayacağı birinciliğinizi ifade eden yazının aslını (veya aslı gibidir onaylı örneği) göndermeniz gerekmektedir. Başarı durum belgenizi ve öğrenci belgenizi ve varsa birincilik yazınızı en geç Eylül ayı sonuna kadar APS veya kargo ile vakfımıza sizin göndermeniz gerekmektedir.

Ödüller başarı durum belgeleri ve ilgili belgeler geldikçe bursla birlikte yatırılmaktadır. Sertifikalar ise TEV Genel Müdürlük’te ve şubelerde düzenlenen etkinliklerde takdim edilmektedir. Diğer illerde okuyan bursiyerlerin belgeleri aile ikametgah adreslerine gönderilmektedir.

Ödüllere hak kazanılabilmesi için istenilen kriterlerin yanısıra başarısız ders olmaması gerekmektedir.

Başvuru formunu doldururken öğreniminiz sırasında kalacağınız yerin (yurt, ev vb.) adresi ve telefonunu yazmanız gerekmektedir. Eğer öğrenim adresiniz henüz belli değilse adres kısmına okul, fakülte ve bölümünüzü yazabilirsiniz.

Öğretim kurumu kayıtlı bulunduğunuz okul veya üniversitedir.

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği özel (vakıf) üniversitelerinde öğrenim görenler burslarımıza maalesef müracaat edememektedirler. Sadece koşulları sağlıyorlarsa Üstün Başarı Bursu’na başvuru yapabilirler.

Staj yaparken sigortanızın ödenmesi TEV bursunuzu etkilemez.

Öğrenimini tamamlayan her burslu; iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TEV’e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TEV’e maddi veya manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi, gönüllü elçisi olmayı ve TEV ürünlerini tercih etmeyi vicdani bir yükümlülük bilir.

Vicdani Yükümlülük Belgesi, kanuni bir yükümlülük getirmemektedir. Ancak burs almak için dosyanızda bulunması gereken bir evraktır.

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği yalnızca T.C. uyruklu öğrencilere burs verilmektedir.

TEV Burslarında yaş sınırlaması bulunmaktadır. TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursu için 25, Üstün Başarı Bursu için 25, Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu için 30, Yurt İçi Doktora Bursu için 35 yaşına kadar müracaat edilebilmektedir.

Yatay geçiş yaptığınızda onaylı not dökümü belgenizi (transkript), geçiş yaptığınız okuldan öğrenci belgenizi ve yeni adresinizi ve değişen iletişim bilgilerinizi içeren dilekçenizi vakfımıza en kısa zamanda ulaştırmanız gerekmektedir.

Bursunuzun yüksek lisans öğreniminizde de devam edebilmesi için üniversiteden fakülte birincisi olarak mezun olmanız, öğreniminize hiç ara vermeden yüksek lisansa kayıt olmanız ve devlet üniversitesinde yüksek lisans yapmanız gerekmektedir. Bu şartları sağlıyorsanız fakülte birinciliği yazınız ile yüksek lisans öğrenci belgenizi en geç Eylül ayı sonuna kadar APS veya kargo ile vakfımıza ulaştırmalısınız.

Öğrenimine ara veren ve fakülte birinciliği olmayan bursiyerlerimizin bursları maalesef direkt olarak devam etmemektedir. Mezuniyet ortalaması yeterli düzeyde ise (en az 3 veya 100 üzerinden 75 ortalama) yeniden başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru için Ekim’den itibaren web sitemizi takip edebilirsiniz.

Yüksek Lisans Bursu’muza başvuru yapabilmeniz için lisans mezuniyet ortalamanızın 4 üzerinden not aldıysanız en az 3, 100 üzerinden not aldıysanız en az 75 olması ve devlet üniversitesinde öğrenim görüyor olmanız gerekmektedir.

Bu şartları sağlıyorsanız 2-22 Eylül tarihleri arasında www.tev.org.tr web adresimizi takip etmeniz, ilan edilen başvuru süreci içerisinde form doldurup, açıklanan prosedürü takip etmeniz gerekmektedir.

Doktora Bursu’muza başvuru yapabilmeniz için; lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması ve devlet üniversitesinde öğrenim görüyor olmanız gerekmektedir.

Bu şartları sağlıyorsanız 2-22 Eylül tarihleri arasında www.tev.org.tr web adresimizi takip etmenizi, internet ortamında form doldurup istenilen belgeleri hazırlayarak, açıklanan süreci takip etmeniz gerekmektedir.

Vakfımızın burs yönetmeliği gereği yurt dışında üniversite öğrenimi için burs verilmemektedir.

Hayır, bu desteğin TEV bursu açısından bir sakıncası bulunmamaktadır.

Aylık düzenli bağışçımız olmak şimdi çok kolay.

Lütfen bağış miktarı seçin:


BAĞIŞ YAP