TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

Sıkça Sorulan Sorular


2023-2024 Akademik Yılı Burs Kararları hakkında Sık Sorulan Sorular & Yanıtlar dokümanını ulaşmak için tıklayın.

2023-2024 Akademik Yılı Transkript ve Öğrenci Belgesi Konulu Sıkça Sorulan Sorular dokümanına ulaşmak için tıklayın.

TEV Eğitim (Yükseköğrenim) Bursu’ndan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu kurumu veya özel kurumdan burs almayan (KYK Bursu dahil) öğrenciler faydalanabilmektedir. 2023-2024 öğretim yılı için Türkiye sınırları içindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören KKTC uyruklu az sayıda öğrenciden de başvuru kabul edeceğiz.

Birinci soruda verilen şartlarla birlikte bursa başvurmak için öğrencilerin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. (Not ortalamasının uygun olması halinde adayların en fazla 1 başarısız dersi olabilir.)

Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin ise başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri ve bunu belgelemeleri gerekmektedir.

 

4 Eylül - 24 Eylül 2023 tarihleri arasında başvuru yapılmaktadır.

TEV Üstün Başarı Bursu’na YKS'de, SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre (bölüme yerleşilen puan türünde) sıralamada ilk 5.000’e giren, vakıf veya devlet üniversitelerinde öğrenim gören hazırlık, bir ve ikinci sınıf öğrencileri başvurabilmektedir. Ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin ayrıca şu koşulları da sağlamaları gerekmektedir:

  • Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrencilerin hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmaları,
  • Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerin ise genel ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,50 olması gerekmektedir. (100’lük sistemde not veren okullarda en az 87,5 olmalıdır).

12 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuru yapılmaktadır.

TEV, lise düzeyinde Mesleki Ortaöğretim bursu vermektedir. Burslarımızdan T.C. uyruklu, maddi desteğe ihtiyacı olan, başarılı, başka yerden burs almayan öğrenciler faydalanabilmektedir.

 

12 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında başvuru yapılmaktadır.

Yüksek Lisans Bursumuza başvuru yapabilmeniz için lisans mezuniyet ortalamanızın 4 üzerinden not aldıysanız en az 3, 100 üzerinden not aldıysanız en az 75 olması ve devlet üniversitesinde tezli bir programda öğrenim görüyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca iyi derecede İngilizce yeterliğiniz olduğunu en az 80 YDS veya eşdeğeri İngilizce sınavı puanınız ile kanıtlamanız veya kayıtlı olduğunuz eğitim programının İngilizce olması gerekmektedir.

Başvurularımız 12 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında yapılmaktadır.

Başvurularımız 12 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında yapılmaktadır.

Doktora Bursumuza başvuru yapabilmeniz için; lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması ve devlet üniversitesinde tezli bir bölümde öğrenim görüyor olmanız gerekmektedir. Ayrıca iyi derecede İngilizce yeterliğiniz olduğunu en az 80 YDS veya eşdeğeri İngilizce sınavı puanınız ile kanıtlamanız veya kayıtlı olduğunuz eğitim programının İngilizce olması gerekmektedir.

 

TEV’in yurt içi bursları genel ilke olarak karşılıksızdır. TEV, bursiyerlerinin mezuniyetinden sonra da kendisi gibi başarılı genç TEVlilere maddi veya manevi olarak destek olmasını temenni eder. Ancak yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 

Vakfımızdan burs alırken veya burs için yeni başvuru yapılacaksa başka kurumlardan burs alınmaması gerekmektedir. Buna Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Bursu da dahildir. KYK Kredisi ise TEV Bursu için bir engel teşkil etmemektedir. Üstün Başarı Bursumuz ile Yüksek Lisans ve Doktora Burslarımızda bu şart aranmamaktadır.

Başka bir kurumdan burs alan öğrenciler TEV burslarına maalesef müracaat edememektedirler. Bursunuzu iptal ettirirseniz TEV bursuna müracaat edebilirsiniz; ancak bu işlemi yapsanız dahi TEV bursunun çıkmama ihtimali bulunmaktadır.

 

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği açık öğretim fakültesi ve uzaktan öğretim programı öğrencileri maalesef burslarımızdan faydalanamamaktadırlar.

Kontenjan ayrılan fakültelerde bölüm ayrımı yapılmaksızın tüm öğrenciler başvuru yapabilmektedirler.

 

Burs sonuçları genellikle Kasım-Aralık ayında belli olmaya başlamaktadır. Burs almaya hak kazananlara e-posta ile bildirim yapılmakta ve bursu onaylamaları istenmektedir. Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir. Adaylara SMS ile de duyuru yapılmaktadır.

 

Burslar her öğretim yılında Ekim - Haziran ayları arasında 9 aylık olarak ödenmektedir. Genel ilke olarak her ayın 15’inde yatırılmaktadır. İlk defa burs almaya başlayacaklar için; Kasım veya Aralık aylarının sonunda Ekim dahil olmak üzere toplu burs yatırılmaktadır.

 

12 Eylül-2 Ekim 2022 tarihleri arasında www.tev.org.tr adresimizden form doldurup ilan edilecek prosedürü takip etmeniz gerekmektedir.  İlan edilecek prosedürde istenecek belgelere ek olarak tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporlarınızı da size ileteceğimiz linke yüklemeniz gerekecektir.

Öğrenim gördüğünüz kuruma TEV tarafından burs kontenjanı ayrılmamışsa tev_egitim@tev.ogr.tr adresine e-posta göndererek bilgi alabilirsiniz.

 

12 Eylül - 2 Ekim 2022 tarihleri arasında www.tev.org.tr adresimizden form doldurup ilan edilecek prosedürü takip etmeniz gerekmektedir.  İlan edilecek prosedürde istenecek belgelere ek olarak, kaldığınız kurumdan alacağınız onaylı belgeyi de size ileteceğimiz linke yüklemeniz gerekecektir.

Öğrenim gördüğünüz kuruma TEV tarafından burs kontenjanı ayrılmamışsa tev_egitim@tev.org.tr adresimize e-posta göndererek bilgi alabilirsiniz.

 

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki üniversitelerdeki öğrencilere burs verilmektedir.

 

Başvuru formunu doldururken öğreniminiz sırasında kalacağınız yerin (yurt, ev vb.) adresi ve telefonunu yazmanız gerekmektedir. Eğer öğrenim adresiniz henüz belli değilse adres kısmına okul, fakülte ve bölümünüzü yazabilirsiniz.

 

Öğretim kurumu kayıtlı bulunduğunuz okul/üniversite/fakültedir.

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği vakıf üniversitelerinde öğrenim görenler eğitim burslarımıza maalesef müracaat edememektedirler. Ancak koşulları sağlıyorlarsa Üstün Başarı Bursumuza müracaat edebilirler. (Üstün Başarı Bursu müracaat şartlarımız 2. soruda açıklanmıştır ayrıca https://www.tev.org.tr/burs/tr/9/TEV-Ustun-Basari-Burslari linkten de ulaşabilirsiniz.)

 

Vakfımızın Burs Yönetmeliği gereği yalnızca T.C. uyruklu öğrencilere burs verilmektedir. 2022-2023 öğretim yılı için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde devlet üniversitesinde öğrenim gören KKTC uyruklu öğrencilerden de az sayıda başvuru kabul edeceğiz

TEV Burslarında yaş sınırlaması bulunmaktadır. TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Bursu için 25, Üstün Başarı Bursu için 25, Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu için 30, Yurt İçi Doktora Bursu için 35 yaşına kadar müracaat edilebilmektedir.

 

Burs başvuru döneminde yaklaşık 100 bin adaydan e-posta ve telefon ile sorular gelmektedir. TEV Genel Müdürlüğü/EBGM bu en yoğun dönemde öğrenci ve kurumlara yardımcı olabilmeye önem vermektedir ancak yoğunluktan dönüşlerde maalesef gecikme yaşanabilmektedir.

Bu durumda sorularınızın cevapları için öncelikle Sıkça Sorulan Sorular listemizi incelemenizi öneririz. Ayrıca hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de genel konularla ilgili yaptığımız düzenli SMS veya e-posta duyurularımızdan bilgi edinebilirsiniz. E-posta ve SMS’leriniz ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresine giriş yaparak size özel güncellemeleri dikkatle takip etmenizi öneririz.

 

Başarı Burslarımız için (Üstün Başarı Bursu, Yüksek Lisans ve Doktora Bursları) bir aileden 2 kişi burs alabilir ancak Eğitim Burslarımızda (Yükseköğrenim veya Mesleki Teknik Öğretim Lise Bursları) bir aileden bursu devam eden bir kişi varsa diğerleri maalesef burs alamamaktadır.

TEV web sitesinde burslarımız sayfasında ilgili başvuru görsellerinin veya duyuruların içinde yer alan “başvuru için tıklayınız” bölümlerinden başvuru formuna ulaşılabilir. Açıklamalar dikkatlice okunduktan ve ilgili alanlar onaylandıktan sonra başvuru formuna ulaşılabilir.

 

Adaylar başvuru formunda verdikleri bilgilere göre öncelikle teknik değerlendirmeye tabi tutulur. İlan edilen burs kriterlerini sağlamayanlar öncelikle elenir. Ardından başvuru sayısının çok fazla olması, kontenjanların kısıtlı olması nedeniyle öncelikli liste oluşturulur. Bu liste oluşturulurken; başarı durumu ortalamasında yukarıya çekme, gelir durumunda aşağıya çekme gibi çeşitli yöntemler uygulanır ve gelir seviyesi en düşük, en başarılı öğrenci listesi belirlenerek teknik değerlendirmeyi geçen adaylar mülakata davet edilir. Mülakatta komisyon üyeleri tarafından seçilen adaylar burs almaya hak kazanırlar.

 

TEV’in ilgili öğretim yılında vereceği toplam burs kontenjanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Akabinde bursu devam edecek bursiyerlere ilave olarak yeni kontenjan sayısı tespit edilir. Belirlenen bu sayı Türkiye genelindeki devlet üniversitelerine dağıtılır. Bu dağıtım yapılırken; bağışçılarımızın istekleri, devam eden bursiyer sayıları, fakültelerin kontenjanları, burs kesilme oranları vb. birçok unsur göz önünde bulundurulur. Ancak kontenjan ve bütçe kısıtlılığı sebebiyle her yıl her fakülteye kontenjan ayrılması mümkün olmayabilmektedir.

 

TEV bursiyerlerini üniversiteler tarafından oluşturulan akademik ve/veya idari personel burs komisyonları seçer. Komisyon üyeleri oybirliği ile asil ve yedek adayları belirler. TEV’den de bir temsilci gözlemci ve yardımcı olmak üzere mülakatlara katılım sağlanır.

 

Mülakatlarımızın genel olarak Ekim-Kasım aylarında yapılması planlanmaktadır. Mülakata girecek adaylarımıza, TEV tarafından evrak yükleme linki ve tarihi, mülakat tarihi ve mülakata katılım linki gibi bilgilendirmeler Ekim ayının ilk haftasından itibaren E-posta ve SMS ile birlikte bursiyer.tev.org.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

 

Başvuru formundaki tüm bilgilerin gerçeği yansıtması çok önemlidir. Eğer sonradan ortaya çıkan bir farklılık varsa tev_egitim@tev.org.tr e-posta adresine bildirilmeli ve bu konu mülakatta komisyona aktarılmalıdır.

 

Başvuru formunu doldurduktan sonra sistemimizin size vereceği veya sizin belirleyeceğiniz şifre ile takip platformumuz üzerinden evraklarınızın kontrolünü sağlayabilirsiniz.

 

 

Başvuru formunda okul, fakülte veya enstitünüzün ismi yoksa sorguladığınız öğretim biriminde burs kontenjanı bulunmamaktadır. Bir sonraki başvuru döneminde tekrar kontrol edebilirsiniz.

 

Bursiyerlerimize ve bursiyer adaylarımıza TEV’in onlardan beklentilerini anlatmak için hazırlanmış, TEV Ailesi’ne katılan öğrencilerin kendilerinden sonra gelecek yeni TEVliler ile bağlarını ifade eden, kanuni bir yükümlülük getirmeyen bir belgedir. Kanuni bir yükümlülük getirmemekle birlikte burs almak için dosyanızda bulunması gereken bir evraktır.

 

Vakfımızın burs yönetmeliği gereği yurt dışında lisans seviyesinde üniversite öğrenimi için burs verilmemektedir. Araştırma ve kısa dönem yurtdışı programları için yurtdışı burslar sayfamızı takip ediniz. Tüm burslarımız için çerçeveleri yönetmelik ile belirlenmiş, Yönetim Kurulu onaylı Yönergeler ile netleştirilmiş belirli kurallar, son başvuru tarihleri ve süreçler bulunmaktadır. Bunlar dışında münferit burslar verilmemektedir.

 

Burs sonuçları ile ilgili herkese olumlu veya olumsuz bilgilendirme yapılmaktadır. Bekleme listesinde olan yedek adayların olumlu veya olumsuz yanıt alması biraz daha vakit alabilmektedir, ancak herkese mutlaka bir sonuç iletilmektedir.

Eylül ayında başvurular alınır, Ekim ayı boyunca mülakatlar yapılır. Kasım ve aralık ayları boyunca değerlendirmeler devam eder. Süreci tamamlanan öğrencilere SMS veya e-posta ile ya da adaylar için oluşturulan platformdan bildirim yapılmaktadır. 

 

TEV yurtları Ankara, İzmir ve Trabzon’da bulunmaktadır. Yurtlarımız sadece kız öğrenciler için hizmet vermektedir.

 

Kız öğrenci yurtlarımızda şehir dışından gelip ilgili illerde öğrenim görenler yararlanabilir. Bununla birlikte üniversiteye çok uzak ilçelerden olan müracaatları komisyon değerlendirmektedir.

15 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında yapılır.

  • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Şan. 
  • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik), Dijital Sanatlar

 

Hazırlık geçme belgesi veya Transkript ile Öğrenci Belgesinin TEV sistemine yüklenmesi gerekmektedir. TEV’den bu yükleme işleminde kullanılacak link ile ilgili tarih konusunda öğrencilere bilgi verilmektedir.

Ara sınıf öğrencilerinin üniversiteye kayıt olduğu tarihten itibaren aldıkları tüm ders notlarını ve not ortalamalarını gösteren transkript, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin ise hazırlık sınıfını başarıyla geçtiklerini gösteren belgeyi ve her iki grubun da bir üst sınıfa ait öğrenci belgelerini TEV tarafından bursiyerlere iletilecek linke yüklemeleri gerekmektedir. 

 

Bu konuyla ilgili TEV Temmuz-Ağustos aylarında SMS ve E-posta ile bilgilendirme yapmaktadır. Bu sebeple özellikle e-postanızı düzenli takip etmeniz gerekmektedir.

 

Evet, belli koşullar çerçevesinde devam eder. Bunun için bize her iki ana dalına da ait transkript ve devam ettiği dala ait öğrenci belgesi göndermeleri gerekmektedir.

 

İlgili öğretim yılı sonunda başarı koşullarımızı sağlar hale gelmeleri ve transkript ile öğrenci belgelerini Vakfımızla paylaşmaları halinde öğrencilerin burs devam başvuruları değerlendirilir.

 

Eğitim (Yükseköğrenim) bursunuzun devam edebilmesi için bir üst sınıfa geçmiş olmanızla birlikte, genel not ortalamanızın 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekmektedir. Ortalamanız uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilmektedir. Başarısız ders olmadığı takdirde genel not ortalamasının en az 2,20 olması yeterlidir.

 

Hazırlık sınıfı öğrencisiyseniz hazırlık sınıfını başarılı olarak bitirip bölüme geçmeye hak kazanmış olmanız ve bunu belgelendirmeniz gerekmektedir.

Yüksek lisans ve doktora öğreniminde; başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

 

Lise bursunun devamı için öğretim yılı sonunda bursiyerin sınıf not ortalamasının en az 70 olması, ayrıca alan ve alan ortak derslerinden geçmiş olması gerekmektedir.

 

TEV’den burs alırken başka kurumlara başvuru yapılmamalıdır, aksi takdirde TEV bursu kesilir.

 

ÇAP yapması sebebiyle eğitim süresi uzayanların bursları belli şartlarla bir sonraki yıl devam eder. Bunun dışındaki sebepler bursun devamı için maalesef geçersizdir.

 

TEV bursunuzun devamı için Türkiye’deki okulunuzda kaydınızın devam etmesi, sene veya dönem kaybınızın olmaması, değişim programı kapsamında gittiğiniz ülkedeki okulda göreceğiniz dersleri Türkiye’deki okulunuzun kabul etmesi ve başarı koşullarımızı döndüğünüzde de sağlamanız gerekmektedir.

Değişim programı kapsamında yurt dışına gitmeden önce vakfımıza yurt dışından alacağınız kabul mektubunun fotokopisini ve kendi yazacağınız dilekçeyi (yurt dışında alacağınız dersleri buradaki okulunuzun kabul edeceğini, hangi tarihte, nereye gideceğinizi ve hangi tarihte geri döneceğinizi ifade eden) vakfımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

Farabi Programı ve bu program kapsamında alınan destek bursu TEV bursuna engel teşkil etmemektedir.

 

 

Hayır, bu desteğin TEV bursu açısından bir sakıncası bulunmamaktadır.

 

İngilizce kursu için başvurular yıl içerisinde Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü tarafından alınmaktadır. Bursiyerlerimiz bu duyuruları e-posta adreslerinden takip etmelidir.

 

Mezun olarak devlet üniversitesinde bir bölüme kayıt olan ve eğitim bursunun diğer koşullarını da sağlayan lise bursiyerlerimizin bursları üniversitede de devam eder.

Bursunuzun devam edebilmesi için TEV Yükseköğrenim Bursu başvuru döneminde başvurunuzu yapmanız, TEV Mesleki Ortaöğrenim Bursiyeri olduğunuzu belirtmeniz gerekmektedir. Ayrıca ÖSYS sonuç belgenizi, üniversite öğrenci belgenizi, bursunuzun devam etmesini istediğinizi belirten, yeni adres ve iletişim bilgilerinizin yer aldığı dilekçenizi, eğer liseyi okul birincisi olarak bitirdiyseniz mezun olduğunuz okuldan onaylı okul birinciliği yazısı ile birlikte en geç Eylül ayı sonuna kadar Vakfımıza ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen koşulların sağlanması ve 25 yaş sınırının aşılmaması durumunda bursunuz devam eder.

Vakfımızın bursiyerlerinin gösterdikleri başarı derecelerine göre çeşitli ödül bursları bulunmaktadır. Burslarla ilgili detaylı bilgiye https://www.tev.org.tr/burs/tr/12/Yurt-ici-Burslar-Ek-Bilgiler linkinden ulaşabilirsiniz.

 

Başarı Ödülü’nden yararlanabilmeniz için transkript ve öğrenci belgenizi, sınıf, bölüm veya fakülte birinciliği için ise okulunuzun hazırlayacağı birinciliğinizi ifade eden okuldan onaylı yazının ve varsa e-devletten alınan belgenin, transkriptinizle birlikte size ileteceğimiz linke yüklemeniz gerekmektedir.

Ödüller, belgelerinizi Vakfımıza ulaştırdığınızda ilk bursunuzla birlikte hesabınıza yatırılacaktır.

Ödül burslarımız yalnızca bursiyerlerimiz için geçerlidir.

 

Staj yaparken sigortanızın ödenmesi TEV bursunuzu etkilemez.

 

Hayır, etkilemez.

 

Yatay geçiş yaptığınızda e-devlet’ten alacağınız transkript, geçiş yaptığınız okuldan öğrenci belgenizi ve yeni adresinizi ve değişen iletişim bilgilerinizi içeren dilekçenizi vakfımıza tev_egitim@tev.org.tr adresinden en kısa zamanda ulaştırmanız gerekmektedir.

 

Hayır, maalesef devam etmemektedir.

 

 

Hayır, maalesef devam etmemektedir.

 

Yüklenmiş olan evraklar değerlendirildikten sonra toplu olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Evraklarını yükleyememiş olanlara yüklemeleri için kısa bir süre daha verilecektir. bursiyer.tev.org.tr adresine giriş yaparak süreç ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Başarı durum belgeleri bursiyerlerimiz tarafından kendilerine ileteceğimiz linke yüklendikten sonra belgeler değerlendirildikçe burs devamı veya kesilme durumuyla ilgili SMS veya e-posta ile toplu olarak bilgilendirme yapılmaktadır.

 

Transkript yükleme ekranlarındaki talimatları takip ediniz. E-devlet’teki transkriptinizi okulunuz güncelleyecektir, birkaç günde bir E-devlete’e girerek takip ediniz. Ayrıca Fakülte Sekreterliğiniz veya üniversitenizin Öğrenci İşleri ile görüşerek ne zaman güncelleneceğini sorabilirsiniz. E-devlet üzerinde güncellendiği zaman transkriptinizi sistemimize yükleyiniz. Ayrıca bu konudaki duyurularımız için e-mailinizi her gün kontrol ediniz.

 

tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta ile bildirebilirsiniz.

İlgili bilgi https://www.tev.org.tr/burs/tr/12/Yurt-ici-Burslar-Ek-Bilgiler linkteki sayfanın en alt kısmında yer almaktadır.