TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

Sıkça Sorulan Sorular


TEV Yüksek Öğrenim Eğitim (Üniversite) Bursundan, Türkiye sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu veya özel kurumdan burs almayan öğrenciler faydalanabilmektedir. Bu şartlarla birlikte öğrencilerin genel not ortalamasının en az 2,50 olması, (En fazla 3 başarısız ders olabilir.) hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerin de başarılı olarak bir üst sınıfa geçmeleri gerekmektedir.
 
TEV bursları başvuru tarihi 1-30 Eylül'dür. Her yıl eylül ayı başında kesin başvuru tarihleri netleştiğinde web sitesinde ilan edilmektedir.
 
Başvuru formu yayımlandığında ilgili alana girip kayıtlı olunan Fakülte/YO/MYO'na kontenjan ayrılmışsa; doldurulup, açıklanan prosedürün takip edilmesi gerekmektedir.
 
TEV başvuru tarihinin sona ermesinin ardından ön eleme yapıp mülakata katılabilecekleri belirleyerek adaylara olumlu veya olumsuz bildirimde bulunmaktadır. 

TEV Üstün Başarı Bursu’na ÖSYM’nin düzenlediği Yüksek Öğretim Sınavında, SAY, SÖZ, EA puan türlerine göre; bölüme yerleştiği puan türünde ilk 5000’e giren öğrenciler başvuru yapabilmektedir. Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler de Üstün Başarı Bursu’na müracaat edebilmektedir. Ara sınıfta olan öğrencilerin ayrıca şu koşulları da sağlamaları gerekmektedir: Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler de hazırlık sınıfını başarı ile birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrencilerde genel ortalamanın 4’lük sistem not veren okullarda en az 3,50, 100’lük sistemde not veren okullarda en az 87,5 olması gerekmektedir.

TEV bursları başvuru tarihi 1-30 Eylül'dür. Her yıl eylül ayı başında kesin başvuru tarihleri netleştiğinde web sitesinde ilan edilmektedir. Başvuru formu yayımlandığında formun doldurulup açıklanan prosedürün takip edilmesi gerekmektedir.

TEV, lise düzeyinde genel olarak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine Mesleki Orta Öğretim bursu vermektedir. Burslarımızdan T.C. uyruklu, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı, öğrenciler faydalanabilmektedir. Başvuruda bulunacak öğrencilerin başka bir resmi veya özel kurumdan burs almaması ve bir önceki yılsonu karne notlarında başarısız dersinin olmaması gerekmektedir.

Burs başvuru tarihi 1-30 Eylül'dür. Her yıl eylül ayı başında kesin başvuru tarihleri netleştiğinde web sitesinde ilan edilmektedir.

Başvuru için başvuru formu alanına girilip şartlar sağlanıyorsa formun doldurulması ve istenilen belgelerle birlikte başvuru formunun öğrenim görülen okul müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

TEV Yüksek Lisans Bursuna başvuru yapılabilmesi için lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75 olması, en fazla 30 yaşında olunması, başka bir yerden burs veya maaş alınmaması, ilan edilen alanlarda öğrenim görülüyor olması gerekmektedir. 

TEV bursları başvuru tarihi 1-30 Eylül'dür. Her yıl başvuru tarihleri kesinleştiğinde eylül ayı başında kesin tarihler ilan edilmektedir.

Başvuru için başvuru formu alanına girilip şartlar sağlanıyor ise yayımlanan formun doldurulup açıklanan prosedürün takip edilmesi gerekmektedir.

TEV Doktora Bursuna başvuru yapılabilmesi için lisans ve yüksek lisans mezuniyet ortalamasının 4 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 3, 100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75 olması, en fazla 35 yaşında olunması, başka bir yerden burs veya maaş alınmaması,  ilan edilen alanlarda öğrenim görülüyor olması gerekmektedir. 

TEV bursları başvuru tarihi 1-30 Eylül'dür. Her yıl başvuru tarihleri kesinleştiğinde eylül ayı başında web sitesinde ilan edilmektedir. Başvuru formu yayımlandığında doldurulup açıklanan prosedürün takip edilmesi gerekmektedir. 

TEV’in yurt içi bursları genel ilke olarak karşılıksızdır. Bununla birlikte öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi veya manevi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını yapmayı, gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu nedenle bursiyer adaylarından Vicdani Yükümlülük Belgesi alınır.

Vakfımızdan burs alan bursiyerlerimiz; her öğretim yılı başında en geç eylül ayı sonuna kadar not dökümü belgesi ve öğrenci belgesinin TEV'e ulaştırılmasından sorumludur. Bununla birlikte TEV, işlemlerin hızlandırılması amacıyla not dökümü belgelerini (transkript) öğrenim yılı biter bitmez isteyebilir. (haziran veya temmuz ayında)

Yüksek öğretim için: Hazırlık sınıfından itibaren tüm dersleri, alınan notları ve genel not ortalamasını gösteren onaylı not dökümü belgesinin yani transkriptin ve bir üst sınıfa kayıt olunduğunu gösterir güncel öğrenci belgesinin (güncel öğrenci belgeleri eylül ayında istenmektedir.)

Yüksek öğretimde hazırlık sınıfını bitiren öğrenciler için; hazırlık sınıfını başarıyla geçtiklerini gösteren not döküm belgelerini ulaştırmaları gerekmektedir.

TEV bursiyerlere; belgelerini hangi linke ve ne şekilde yükleyeceklerini bildirmektedir. Transkriptlerin e-devletten alınması gerekmektedir. E-devletten transkript alamayan öğrenciler, öğretim kurumlarından onaylı belge alabilmektedir. 

Mesleki Orta Öğretim Öğrencileri İçin: Bir önceki öğretim yılının her iki dönemini gösteren okuldan onaylı karne örneklerinin ve bir üst sınıfa devam ettiklerini gösteren öğrenci belgelerinin TEV tarafından bursiyerlere bildirilen linklere yüklenmesi gerekmektedir. 

TEV’den burs alırken veya yeni başvuru aşamasında; başka bir resmi veya özel kurumdan burs alınmaması gerekmektedir. Bu kurala Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) verdiği burs da dahildir.

KYK’dan geri ödemeli olan kredi alınmasının ise bir sakıncası bulunmamaktadır. 

TEV, Yurt İçi Burs Yönetmeliği gereği örgün eğitimde öğrenim görenlere burs vermektedir.  Açıköğretim Fakültesi ve uzaktan öğretim programı öğrencilerine burs verilmemektedir. (Pandemi nedeniyle geçici olarak uygulanan uzaktan eğitim bu kritere dahil değildir.)

TEV bursu, almaya hak kazanılan bölüm için diğer bir deyişle ana dal için geçerlidir. İkinci dal için burs devam etmemektedir. 

TEV’den geçmişte burs almış, başarı kriterlerini sağlayamadığı için bursu kesilmiş öğrenciler, başarı kriterlerinin tekrar sağlanması halinde tekrar aday olabilirler.

 • Ara sınıflarda; genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olup, öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder. (Not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız derse müsaade edilir.)
 • Başarısız ders olmadığı takdirde genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.20 olması gerekmektedir.
 • Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir, mutlaka hangi notla geçildiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)

Yüksek lisans ve doktora öğreniminde; başarısız dersi olmayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 75) olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

Öğretim yılı sonunda, yıl sonu notlarında başarısız dersi olmayan ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu ertesi yıl devam eder.

TEV’den burs alırken başka kurumlara müracaat edilmemelidir, aksi takdirde TEV bursu kesilir, yapılan ödemelerin tamamı geri istenir.

Kontenjan ayrılan fakültelerde bölüm ayrımı yapılmaz, tüm öğrenciler başvuru yapabilmektedirler.

Burs sonuçları genellikle kasım ayı ortalarından itibaren değerlendirmeler tamamlandıkça belli olmakta ve aralık ayı sonuna kadar bu süreç devam etmektedir. Burs almaya hak kazananlara e-posta / sms  ile bildirim yapılmakta ve bursu onaylamaları istenmektedir. (Platform hazırlandığında; adaylara süreçle ilgili aday takip platformu üzerinden de bilgi verilebilecektir. Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir. 

Burslar her öğretim yılında ekim - haziran ayları arasında 9 ay ödenmektedir. Genel ilke olarak her ayın 15’inde yatırılmaktadır. İlk defa burs almaya başlayacaklar için; kasım veya aralık ayları sonunda ekim itibari ile topluca yatırılmaktadır. 

Burslar normal öğrenim süresince verilmektedir. Eğitim süresi uzayan bursiyerlerimizin bursu devam etmez.

TEV’in yükseköğretim eğitim bursu sürecini takip etmeleri gerekmektedir. Burs başvurusu için başvuru formu alanına girilip öğretim kurumuna kontenjan ayrılmışsa form doldurup açıklanan prosedürün takip edilmesi gerekmektedir. Mülakatlarda adayın tüm şartları uygun ise seçimlerde öncelik verilebilmektedir.

Erasmus kapsamında geçici olarak yurt dışında eğitime devam edilmesi halinde burs devam eder. Erasmus kapsamında gidilen yurt dışındaki üniversitede alınan derslerin asıl öğrenim gördüğünüz üniversitede saydırılması transkripte yansıması gerekmektedir. Bursun devam etmesi için gerekli kriterlerin sağlanması halinde burs kesilmez.

Erasmus kapsamında yurt dışına gidecek öğrenciler Vakfımızı bilgilendirmelidir. Kabul mektubunun bir örneği, dilekçe (Hangi ülkeye, hangi üniversiteye, hangi tarihler arasında gidileceği, güncel iletişim bilgileri, ad-soyad, imza vb. bilgiler dilekçede yer almalıdır.)

Farabi Programı ve bu program kapsamında alınan destek bursu TEV bursuna engel teşkil etmemektedir.

Hayır, intörnt tıp öğrencilerine yapılan ödemenin TEV bursu açısından bir sakıncası bulunmamaktadır.

Vakfımız, kısıtlı sayıda bursiyerimize yönelik ücretsiz İngilizce kursu imkanı sağlayabilmektedir. Detaylı bilgi için TEV Genel Müdürlüğü / Eğitim ve Burslar Grup Müdürlüğü ile temasa geçilmelidir. Şubelerimizin bulunduğu illerde ise şube müdürlükleri ile  görüşülmelidir. Bazı şubelerimiz İngilizce kurslarından indirim veya kontenjan sağlayabilmektedir. 

Türk Eğitim Vakfı sadece Türkiye sınırları içindeki devlet üniversitelerine burs vermektedir. Bu nedenle Kıbrıs’taki üniversitelere bursumuz bulunmamaktadır.

Meslek Lisesi bursiyerlerimizin bursunun üniversitede devam etmesi için ara vermeden, ÖSYM sınavında başarılı olarak devlet üniversitesine yerleşilmesi gerekmektedir. Kazanılan bölümün TEV kriterlerine uygun olması gerekmektedir. (Açık öğretim, uzaktan öğretim, paralı, değişim programlı vb. olan bölümlere burs verilmez.) 

Bursun devam edebilmesi için; ÖSYM sonuç belgesi, üniversiteye kayıt olunduğunu gösterir öğrenci belgesi, bursun devam etmesini talep eden, güncel iletişim bilgilerinin yer aldığı, belli ise üniversite öğrenimi sırasında kalınacak adresin vb. bilgilerin belirtildiği dilekçe TEV Genel Müdürlüğüne gönderilmelidir.

Not: Baraj puanın kaldırılması nedeniyle TEV bu konuda yeni kararlar alabilir. 

Meslek Lisesinde burs alan bursiyerlerimiz öğrenime ara verdiği takdirde eylül ayı içerisinde diğer adaylar gibi yeniden başvuru yapması gerekmektedir. 

TEV’den burs alan öğrencilerin; başarı ödüllerinden yararlanabilmesi için not dökümü belgesinin; sınıf, bölüm, fakülte, üniversite birinciliği var ise öğrenim kurumundan alınacak birincilik belgesinin (genel not ortalaması ile öğrencinin sınıf, bölüm, fakülte/yüksekokul/üniversite birincisi olduğunu ifade etmeli ve ıslak imzalı olmalıdır.) gönderilmesi gerekmektedir. 

Başvuru formunu doldururken öğrenim adresi soruna öğrenim sırasında kalacağınız yerin (yurt, ev, aile yanı vb.) adresi ve telefonunu yazmanız gerekmektedir. Eğer öğrenim görülen adres belli değil ise üniversite, fakülte, bölüm, sınıf yazılabilir.

Öğretim kurumu kayıtlı bulunulan, öğrenime devam edilecek eğitim kurumudur.

Türk Eğitim Vakfı, devlet üniversitelerine burs vermektedir. Vakıf (özel) üniversitelere burs verilmemektedir. 

Sadece Üstün Başarı Bursuna; ilan edilen koşulları sağlayan adaylar tam burslu ise vakıf üniversitesinde öğrenim görüyorlarsa da başvuru yapabilir.

Staj yaparken sigortanızın ödenmesi TEV bursunuzu etkilemez.

Vakfımız sadece T.C. uyruklu öğrencilere burs vermektedir. 

TEV Burslarında yaş sınırlaması bulunmaktadır. TEV Yüksek Öğrenim Eğitim (Üniversite) Bursu ve Yüksek Öğretim Üstün Başarı Bursu için 25, Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu için 30, Yurt İçi Doktora Bursu için 35 yaşına kadar müracaat edilebilmektedir.

Vakfımızdan burs alırken yatay geçiş yapıldığında bir önceki öğretim kurumundan hazırlık sınıfından itibaren tüm notları gösteren not dökümü belgesi (transkript), yeni geçiş yapılan öğretim kurumundan alınan güncel öğrenci belgesi ve güncel adres, iletişim bilgilerini içeren dilekçenin Vakfımıza vakit kaybetmeden gönderilmesi gerekmektedir.

Devlet koruması altında olan üniversite ve meslek lisesi öğrencileri TEV’den öncelikli burs alabilir. Başvuru döneminde adaylar ilgili formu doldurur; istenilen belgeleri hazırlayarak başvurusunu tamamlar. Başvuru şartlarını sağlayan koruma altındaki öğrenciler için mülakatlarda ilave kontenjan verilebilmektedir.

Covid-19 nedeniyle veya ülkemizde yaşanan doğal afetler nedeniyle anne veya babasını kaybeden öğrencilere öncelik verilmektedir. Bu öğrenciler doğrudan Covid-19 veya ilgili öğretim kurumu formunu doldurabilir, açıklanan prosedüre göre mülakatlara davet edilir ve gerekli bildirim yapılır.

TEV her zaman olduğu gibi doğal afetlerde zarar gören ailelerin öğrenim gören çocuklarına burs vermektedir. Başvurmak isteyen öğrenciler, başvuru döneminde ilgili formlardan başvuru yaparak aday olabilir. Adayın durumunu belgelendirmesi gerekmektedir.

TEV’den üniversite öğrenimi sırasında burs alanlardan sadece fakültesini birincilikle bitirenlerin bursu istediği takdirde ara vermemek kaydıyla yüksek lisansta da devam eder. Öğrenime devam edilecek üniversite ve bölümün TEV yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir. (Devlet üniversitesi olması vb.)

Burs başvuru döneminde TEV Genel Müdürlüğü/EBGM en yoğun dönemini geçirmektedir. Fazla sayıda gelen telefon ve e-postalara cevap verebilmek için ekipler sırayla ve üstün gayretle geri dönüş yapmaya çalışmaktadır. Yoğunluktan sıralamada gecikme yaşanabilir. 

Bu durumda sorularınızın cevapları için öncelikle sıkça sorulan sorular dokümanı üzerinden kısa sürede yanıt alınabilir. Ayrıca TEV, genel konularla ilgili düzenli aralıklarla bursiyerlere SMS veya e-posta ile duyuru yapmaktadır. E-posta ve SMS’lerin takip edilmesi gerekmektedir. 

TEV’den aynı anda bir aileden 1 öğrenci burs alabilir. Bir kardeş alıyorken diğeri başvuramuz. Başvuru yapmış ve ikinci kardeşe de burs çıkarsa biri muhakkak iptal ettirilmelidir. 

TEV bu konularla ilgili periyodik olarak SMS veya e-posta toplu bilgilendirme yapmaktadır. 

TEV web sitesinde burslarımız sayfasında ilgili başvuru görsellerinin veya duyuruların içinde yer alan “başvuru için tıklayınız” bölümlerinden başvuru formuna ulaşılabilir. Açıklamalar dikkatlice okunduktan ve ilgili alanlar onaylandıktan sonra başvuru formuna ulaşılabilir.

Talep edilen belgelerin tamamına yakını e-devlet üzerinden temin edilen belgelerdir. Başvuran adayın anne ve babasının e-devlet şifresi olması gerekir ve bu şifrelerle belgeler sorgulanarak temin edilebilir. Bununla birlikte hala anlaşılmayan bir durum varsa tev_egitim@tev.org.tr e-posta adresine bildirim yapılabilir.

Adaylar başvuru formunda verdikleri bilgilere göre öncelikle teknik değerlendirmeye tabi tutulur. İlan edilen burs kriterlerini sağlamayanlar öncelikle elenir. Ardından başvuru sayısının çok fazla olması, kontenjanların kısıtlı olması nedeniyle öncelikli liste oluşturulur. Bu liste oluşturulurken; başarı durumu ortalamasında yukarıya çekme, gelir durumunda aşağıya çekme uygulamaları gibi çeşitli yöntemler uygulanır ve öncelikli mağdur ve başarılı öğrenci listesi belirlenerek teknik elemeyi geçen adaylar mülakata davet edilir. 

TEV’in ilgili öğretim yılında vereceği toplam burs kontenjanı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Akabinde bursu devam edecek bursiyerlere ilave olarak yeni kontenjan sayısı tespit edilir. Belirlenen bu sayı Türkiye genelindeki devlet üniversitelerine dağıtılır. Bu dağıtım yapılırken; bağışçılarımızın istekleri, devam eden bursiyer sayıları, fakültelerin kontenjanları, burs kesilme oranları vb. birçok unsur göz önünde bulundurularak dağıtım yapılır. Ancak her yıl her fakülteye kontenjan ayrılması mümkün olmamaktadır.

TEV, bursiyerlerini üniversiteler tarafından oluşturulan (üniversite hocalarınızdan oluşan) burs komisyonları; TEV’in burs kriterleri doğrultusunda seçmektedir. Komisyon üyeleri oybirliği ile asil ve yedek adayları belirler. TEV’den de bir temsilci gözlemci ve yardımcı olmak üzere mülakatlara katılır. 

Mülakatlarımız genel olarak 1-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Mülakata girecek adaylarımıza, TEV tarafından tarih ve mülakata katılım linki e-posta ile bildirilecek veya adaylara duyurulacak platformdan bilgi aktarılacaktır.

15 Kasım tarihine kadar vakfımız tarafından sisteme kayıtlı olan e-posta adresinize ve cep telefonunuza gönderilen mesajları dikkatle takip etmenizi rica ederiz.

 

Başvuru formundaki tüm bilgilerin gerçeği yansıtması çok önemlidir. Eğer sonradan ortaya çıkan bir farklılık varsa tev_egitim@tev.org.tr e-posta adresine bildirilmeli ve bu konu mülakatta komisyona aktarılmalıdır.

TEV her ay burslar yatırılacağı gün bursiyerlere SMS ile burslarının yatırılacağını bildirmektedir. Aynı şekilde yeni başvuran adaylara da SMS / e-posta ile bildirim yapılmaktadır. 

En azından birinin belgeleri dosya için hazırlanıp mülakatta komisyon üyeleri bu konuda detaylı bilgilendirilmelidir. Konuyla ilgili varsa tüm resmi evraklar başvuru dosyasına eklenmelidir. Herşeye rağmen belge alınamıyorsa bir dilekçe yazarak tev_egitim@tev.org.tr e-posta adresine dilekçenizi ulaştırmanız gerekmektedir.

TEV’in bursiyerlerinin yararlanabildiği burs ödüllerine hak kazanabilmek için transkriptte başarısız dersin olmaması gerekmektedir. 

Başvuru formunda okul, fakülte veya enstitünüzün ismi yoksa sorguladığınız öğretim biriminde burs kontenjanı bulunmamaktadır. Bir sonraki başvuru döneminde tekrar kontrol edebilirsiniz.

Bu durumda başvuru yapılması mümkün değildir.  Fakültenize bu öğretim yılında burs kontenjanı ayrılamamıştır demektir.

Vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler tam burslu da olsa burs yönetmeliğimiz gereği başvuru yapamazlar. Vakfımız sadece devlet üniversitelerine burs vermektedir.

Vakfımız konuyla ilgili düzenli aralıklarla bursiyerlere SMS / e-posta ile bildirim yapmaktadır. Bu nedenle mesajlarınızı takip etmeniz gerekmektedir.

Bursun devam edebilmesi için bir sonraki eğitim yılı başında en geç eylül ayı içinde; hazırlık sınıfından itibaren tüm dersleri ve notları gösteren not dökümü belgesi (transkript) ile bir üst sınıfa kayıt olunduğunu gösterir öğrenci belgesinin vakfımıza ulaştırılması gerekmektedir. TEV, konuyla ilgili belgelerin hangi linke yükleneceğini bursiyerlerine duyuru yapmaktadır. Değerlendirme sonuçları düzenli aralıklarla bursiyerlere SMS / e-posta ile bildirim yapılmaktadır. 

Bununla birlikte TEV bursiyerlerin başarı durumlarını öğretim yılı biter bitmez haziran ayı sonunda veya temmuz ayı başında isteyebilir. Bu nedenle e-posta ve SMS'lerinizi yakından takip etmeniz gerekmektedir.

Burs başvuruları 1-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Her yıl eylül ayı başında kesin başvuru tarihleri web sitemizde ilan edilmektedir.

Yurt Bursu başvuruları 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmektedir. 

Öğretim kurumunuzdan ne zaman güncelleneceğini sorabilirsiniz. Çok gecikme olacaksa öğretim kurumunuzdan alacağınız onaylı transkripti ilgili linke yükleyebilirsiniz. 

E-posta ile gönderdiğimiz formu doldurarak hangi sebeple yükleyemediğinizi vakfımıza bildirebilirsiniz.

Bilgi değişikliklerinizi tev_egitim@tev.org.tr  e-posta adresimize göndererek bildirebilirsiniz. 

Burs sonuçları ile ilgili herkese olumlu veya olumsuz bilgilendirme yapılmaktadır.

Burs başvurusunda bulunup ön teknik elemeyi geçenlerden evraklar istenmektedir. Öncelikle ön elemeyi geçtiğinize dair bildirim mesajını beklemeniz veya sizlere bildirilen platformu takip etmeniz gerekmektedir. Ön elemeyi geçen adaylara evrakları hangi linke yükleyecekleri SMS veya e-posta ile adaylara bildirilmekte ya da ilgili platformdan duyu yapılmaktadır.

Eylül ayında başvurular alınır, ekim ayı boyunca mülakatlar yapılır. Kasım ve aralık ayları boyunca değerlendirmeler devam eder. Süreci tamamlanan öğrencilere SMS veya e-posta ile ya da adaylar için oluşturulan platformdan bildirim yapılmaktadır.  

Pandemi döneminde bursiyerlerimize sağladığımız internet bursu ve bilgisayar desteğidir. Bu yönde tekrar burs desteği sağlanacağı takdirde bursiyerler bilgilendirilecektir.

Öncelikle başarı durumunuzun devamlılığının TEV kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Ek olarak not dökümü belgenizin ve bir üst sınıfa geçtiğinizi gösteren öğrenci belgenizin TEV’e ulaştığından emin olmalısınız. Her öğretim yılı sonunda TEV, not dökümü belgenizi ve güncel öğrenci belgenizi hangi linke yüklemeniz gerektiğini bildirmektedir.

Bu adımlar sonrası bir sorun yaşadığınız takdirde; tev_egitim@tev.org.tr ye e-posta göndererek veya TEV iletişim numaralarından vakfımıza ulaşabilirsiniz.

TEV yurtları Ankara, İzmir ve Trabzon’da bulunmaktadır. Yurtlarımız sadece kız öğrenciler için hizmet vermektedir. 

Kız öğrenci yurtlarımızda şehir dışından gelip ilgili illerde öğrenim görenler yararlanabilir. Bununla birlikte üniversiteye çok uzak ilçelerden olan müracaatları komisyon değerlendirmektedir. 

Üstün Başarı Sanat Burslarımız için; Konservatuvar veya Güzel Sanatlar Fakültelerinin aşağıda belirtilen bölümleri başvuru yapabilir:

 • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Şan. 
 • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik).

 • Başarı durumu TEV’in ilan ettiği kriterlerin dışında kalanların,
 • İstenilen not dökümü belgesi ve bir üst sınıfa kayıt olunduğunu gösteren öğrenci belgesini göndermeyenlerin,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs veya maaş aldığı tespit edilenlerin,
 • Eksik veya yanlış beyanda bulunanların,
 • Yeniden öğrenci seçme sınavına girerek, yıl veya dönem kaybına neden olacak şekilde okul değiştirenlerin,
 • Vakfa bilgi vermeden kayıt donduranların,
 • Dosyası ile ilgili istenilen eksik belgelerini tamamlamayanların,
 • Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilenlerin,
 • Hüküm giydiği tespit edilenlerin,
 • Türk Eğitim Vakfına, vakfın çalışanlarına, TEV mensuplarına, vakfın ilişkide olduğu kurumlara, TEV Ailesine karşı hakaret vb. uygun olmayan davranış ve eylemler sergilediği tespit edilenlerin,
 • TEV bursiyeri olduğu için öğrendiği bilgileri kötü amaçlı kullandığı tespit edilenlerin (örn: bursiyer arkadaşlarının iletişim bilgilerini kötü amaçla kullanmak vb.) bursları kesilir ve gerekli yasal işlemler yapılır.