TEV - Burslar - Yurt Dışı Burs Başvuruları

Yurt Dışı Burs Başvuruları

TEV-IE Business School İspanya bursları


TEV-IE BUSINESS SCHOOL MADRID, İSPANYA YÜKSEK LİSANS BURSU

BAŞVURULAR 8 NİSAN 2022'DE KAPANMIŞTIR. MÜLAKAT MÜLAKATLAR 15 MAYIS'TAN SONRA ÇEVRİMİÇİ YAPILACAKTIR.

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCUNDA ELENEN VE MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA E-POSTA YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR. 

 

Genel Bilgiler

TEV-IE (Instituto Empresa) Business School Madrid müşterek olarak aşağıda belirtilen alanlarda yüksek lisans bursları verecektir. Öğrenim dili İngilizce ve süresi 10-12 aydır. Burs kapsamına giren tüm alanlar için %100 okul ücreti bursu, ayrıca aylık bir miktar yaşam giderleri bursu verilecektir. 

 

Soru-Cevap için kayıt linki: https://events.ie.edu/event/tev-young-talent-scholarship-q-a-20220209104848?locale=en   

IE Global Admissions Test gelecek tarihleri ve kayıt linkeri: ie Global Admissions Test

 

 

Detaylı Bilgiler ve Başvuru Koşulları

İspanya’da; TEV-IE (Instituto Empresa) Business School Madrid; karşılıksız okul ücreti bursu ile sadece Master in Management (fall intake), Master in International Relations, Master of Laws (LL.M), Master in Talent Development and Human Resources, Master in Market Research and Consumer Behavior, Master in Business Analytics and Big Data (fall intake), Master in Digital Business and Innovation, Master in Computer Science and Business için yüksek lisans bursları verecektir. Öğrenim dili İngilizce ve süresi 10-12 aydır; Eylül-Ekim 2022’de yüksek lisans öğrenimine başlayacakları kapsar. Adaylar mülakat sonrasında 20 Mayıs’a kadar okul kayıt ücreti (admission fee) ödemek zorunda değildirler. Burs sonucuna göre ödemelerini yapabilirler.

TEV-IE Business School müşterek burslarından yukarıda belirtilen alanlarda 2022 Ekim ayında başlayan ve tam zamanlı programlar için seçilecek adaylara %100 karşılıksız okul ücreti imkânı sağlanacaktır. IE bu burs imkânını dünyada sadece TEV aracılığı ile sağlamaktadır.

Adaylar IE’den kabul alma sürecini kendileri yürüteceklerdir; kabul alacakları bölümün ön gördüğü koşullara sahip olmalıdırlar. İlgili bölümler aşağıda belirtilen sınav sonuçlarını erken tarihlerde adaydan isteyebilir ve istenilen süre içinde belgeleri bölüme vermekle adaylar yükümlüdür. Adaylar bu yazıyı okur okumaz IE’de ilgili bölümün başvurularının ne zaman başlayıp bittiğini ve neler yapmaları gerektiğini IE’nin resmi web sitesinden öğrenmeli ve vakit kaybetmeden ilgili bölümle temasa geçmelidirler.

İlgilenenler, IE Business School Türkiye temsilcisinden işlemlerini zamanında yapmak için vakit geçirmeden bilgi alabilirler: deniz.torcu@ie.edu

IE Business School hakkında tüm bilgiler için: www.ie.edu

 

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 • TC vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak (01.01.1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilir),
 • Yukarıda belirtilen dallarda öğretim yapan TC sınırları içindeki YÖK’e bağlı üniversitelerin son sınıfında öğrenim görmek veya mezun olmak (MBA Yüksek Lisans Programı’na mezun ve olmak 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekir, diğer programlara yeni mezunlar veya iş tecrübesi olmayan kişiler de başvuru yapabilmektedir).
 • Lisans Genel Not Ortalamasının 4’lük sistemde en az 3 olması,
 • GMAT, TOEFL ve IELTS sınav sonuçları; TOEFL-IBT en az 100 veya IELTS Akademik en az 7 ayrıca MBA ve Finans programları için GMAT sınav sonucu (en az 680). Diğer alanlar için IE adaylardan GRE ister. Adaylar IE’nin başvuru ve kabul alma süreci içinde bu sınav sonuçlarını alıp IE’ye vermeleri gereklidir,
 • GMAT veya GRE veya LSAT veya ieGAT*; Finans masterı için giriş sınavı: GMAT (en az 680) veya CFA Level 1 veya CAIA Level 1,
 • ieGAT sınavı okulun kendi sınavı olup ücretsizdir,TEV bursiyer aday adayları IE temsilcisi Deniz Torcu ile deniz.torcu@ie.edu adresinden iletişime geçerek, kayıt ücreti olan 150€’yu ödemeden bu sınava kayıt olabilir. Sınava kayıt olmadan önce, okula bursiyer aday adayı olduğunu paylaşmak ve muafiyet talebinde bulunmak gereklidir. Bu adımı takiben aşağıdaki sınav tarihlerinden birina kayıt olunabilir:

Soru-Cevap için kayıt linki: https://events.ie.edu/event/tev-young-talent-scholarship-q-a-20220209104848?locale=en   

IE Global Admissions Test gelecek tarihleri ve kayıt linkeri: ie Global Admissions Test

 

 • Adaylar başvurdukları bölümden alacakları kabul belgesini en geç 8 Nisan 2022’ye kadar TEV’e e-posta ile ulaştırmak zorundadır.
 • %100 İngilizce eğitim veren bir üniversitede öğrenim görmemiş adayların son başvuru tarihine kadar mutlaka geçerli bir IELTS ya da TOEFL sınav sonucunu ya da IE dil sınav sonucunu TEV’in sistemine yüklemeleri gerekir (En az; IELTS 6, TOEFL 80). 

Not: Eğer IE adayın dil bilgisine göre yabancı dil skoru istemezse aday TEV’e vermek zorunda kalmaz, aday IE’nin istediği tüm dil sınavı sonuçlarını TEV’in sistemine yüklemelidir.

 

BAŞVURU EVRAKI

TEV adayla tüm yazışmaları e-posta yoluyla yapacaktır ve bilgileri bu yolla iletecektir. Aday TEV’in çevrimiçi başvuru formunu doldururken kullandığı e-posta adresini doğru vermeli ve sürekli kullanmalıdır. Değişiklik olduğunda da TEV’e acilen yazılı bildirmelidir (yurtdisiburs@tev.org.tr)

1.     TEV çevrimiçi başvuru formunun (http://yurtdisi.tev.org.tr/)  doldurulması zorunludur. Aday formu doldurduktan sonra formun çıktısını alarak tüm gerekli alanları imzaladıktan sonra tarayarak diğer belgelerle birlikte PDF formatında TEV’in sistemine yükleyecektir, 

2.     Mezunlar için üniversite diploma veya çıkış belgesinin onaylı örneği (okuldan ya da noterden onaylı),

3.     Yükseköğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren İngilizce transkript,

4.     Yükseköğrenim süresince adayı tanıyan iki öğretim üyesinden alınacak İngilizce referans mektupları (referans mektupları aday tarafından sisteme yüklenebilir veya öğretim üyeleri tarafından yurtdisiburs@tev.org.tr adresine gönderilebilir),

5.     Adayın ilgilendiği çalışma alanlarını ve yüksek lisans yapmaya yönelten nedenleri açıklayan bir sayfalık yazı (İngilizce),

6.     Adayların, toplum ve çevre için yaptığı gönüllü ya da profesyonel yaptığı çalışmalarını açıklayan İngilizce bir yazı hazırlaması, varsa bunu kanıtlayan belgeleri dosyalarına eklemeleri gerekir. Ayrıca bu yazı ve belgeleri IE başvuru-kabul alma sürecinde adaydan isteyebilir, adayın hazırlıklı olması gerekir. Bu çalışmalar adayın katıldığı ve yaptığı herhangi bir görevi, projeyi kapsayabilir,

7.     İngilizce özgeçmiş, 

8.     Aile nüfus kaydı ile adayın TC kimlik kartı fotoğrafı,

9.     Bir adet vesikalık fotoğraf,

10.   Adayın ailesine ait gelir durumunu gösteren belgeler (ebeveyn maaş bordrosu, ebeveyn tapu ve araç kaydı vb).

o   Başvuru dosyası yukarıdaki tüm belgeleri kapsamalıdır.

o   Belgelerini PDF formatında TEV’in sistemine yüklenmek zorundadır.

o   ÖNEMLİ: Eksik PDF yükleme ve başvuru formunun imzasız olması durumunda başvuru kabul edilmez.

 

MÜLAKAT VE SONRASI İLE İLGİLİ, ÖNEMLİ!

 • İstenilen şartları yerine getiren adaylar daha sonra tarihi bildirilecek ve çevrimiçi yapılacak mülakata çağrılacaklardır. 
 • Asil bursiyerliği kazananlar TEV’e Taahhütname ve Kefaletname vermeyi ve yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan sonra yurda dönmeyi ya da isterse 4 yıllık çalışma süresini tamamladıktan sonra yurda dönmeyi şimdiden kabulleneceklerdir. İsteyenler doktora öğrenimine de yurt dışında devam edebilir ve sonrasında yurda dönebilir.
 • Bursiyerler öğrenimleri süresince sadece TEV’in kendilerine yaptığı döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra ileride kendileri gibi bir Türk gencinin yetişmesi için uygun taksitlerle Vakfa geri ödemeyi zaruri bir yükümlülük kabul ederler.

----------------------------------------------

IE is one of the leading European higher education institutions, whose belief in innovation and entrepreneurship is an integral part of its drive towards academic excellence. With its centrally located Madrid campus, international student community, and dynamic learning environment, IE is the perfect place to develop your career.

The International Development Team for Europe and Central Asia at IE invites you to learn about the TEV & IE Scholarship during a Q&A Sessions in Istanbul. TEV Director of the Overseas Scholars will be attending this session. You will have the chance to ask your questions regarding this scholarship opportunity. https://events.ie.edu/event/tev-young-talent-scholarship-q-a-20220209104848?locale=en   

The ultimate beneficiaries of this targeted scholarship program will be those Turkish graduates who have demonstrated superior commitment to their own personal development and that of their local community; who have demonstrated outstanding academic and professional results to date; who have the real potential to become future leaders in their chosen field(s) of endeavour; and who without these scholarships would otherwise not be able to attend an elite institution for financial reasons. To apply, please access the TEV Scholarship Application: tev.org.tr

Also, you may take this opportunity to sign up for the IE Global Admissions Test if you have already begun your application process. ie Global Admissions Test

To verify that your laptop supports the test’s software, please follow the instructions below. Please be aware, that this is NOT the actual IE Global Admissions Test, but a sample test with the purpose of verifying that your laptop and browser support the test software on the day of the test session.

Minimum technical requirements:

 • Internet: 768 kbps DSL (or faster), Internet connection (56 kbps minimum),
 • Adobe Flash Plug-in version 9 (or higher),
 • Operating System: Windows 2000, XP, Server 2003 & 2008, Vista, Windows 7 and Windows 8, MAC iOS X (or higher),
 • Web Browsers: Firefox 4.0 (and higher), Safari 8.9 (and higher), Chrome 11 (and higher), Internet Explorer 8.0 (and higher),

If possible, use your personal laptop, since corporate devices often block the test software due to security settings.

Please follow the instructions in the link to verify that your computer functions correctly during the test: 

http://ie.cut-e.com/

*You may change the language interface by clicking on the top-left button 

 

To find out more about this test, please click to find out more about this test: http://www.ie.edu/iegat-masters-admission-test/

Should you have any questions please feel free to contact us directly. 

Deniz Torcu

Senior Associate Director for Europe and Central Asia deniz.torcu@ie.edu

SON BAŞVURU TARİHİ: 8 Nisan 2022 14:00