TEV - Burslar - Yurt İçi Burslar

Yurt İçi Burslar

TEV Üstün Başarı Sanat Bursları


Türk Eğitim Vakfı, geleceğin liderlerinin desteklenmesi amacıyla 40. kuruluş yılı dolayısıyla 2007 yılından itibaren Üstün Başarı Bursu vermektedir. 2008 yılından itibaren de Üstün Başarı Sanat Bursu verilmeye başlanmıştır. Her yıl 2-4 öğrenci TEV Üstün Başarı Sanat Bursu için seçilmektedir.

2022-2023 Burs Başvuru Tarihi : 1-30 Eylül

(Her yıl burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde web sitemizde ilan edilmektedir.)

 

 

Burs verilecek alanlar

Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin aşağıda belirtilen bölümlerinde öğrenim görenler Üstün Başarı Sanat Bursuna başvuru yapabilir:

 • Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar, Şan.

 • Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik)

 

 

 

Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak,

 • 2. Sınıfa başarı ile geçmiş olmak.

 • Üniversitesi tarafından aday gösterilecek öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 3.20, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 80) not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Aday Olamayacaklar

 • 25 yaşından büyükler,

 • Hüküm giyenler,

 • Öğrenim görürken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

 • Türkiye sınırları dışında öğrenim görenler,

 • Aynı haneden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

 • Not: Üstün Başarı Burslarında başka kurumdan burs veya kredi almak engel teşkil etmemektedir.

Başvuru ve Süreç

 • Üstün Başarı Sanat Bursu için adayları, üniversitelerinin aday göstermesi gerekmektedir. Bu amaçla TEV, üniversitelere ve öğrencilere gerekli duyuruyu yapar. Adaylar, TEV’in internet sayfasından başvuru formunu doldurur, istenilen belgeleri ekleyerek bir dosya hazırlar ve üniversitesinin burslarla ilgili birimine teslim eder. Üniversiteler, uygun gördükleri şartları sağlayan adayların dosyasını TEV’e bir tutanakla gönderir.

 • Üniversitesi tarafından aday gösterilen öğrencilerin dosyaları, TEV Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecektir. Ön elemeyi geçen adaylara mülakat/dinleti sınavı için bildirim yapılacaktır. Konservatuvar öğrencilerine yaklaşık 1 ay önceden hazırlanmaları gereken program bildirilecektir. Plastik sanatlar öğrencilerinin de eserlerinden örnekleri içeren dosya hazırlamaları istenecektir.

  Mülakata girmesi uygun bulunan adaylar; İstanbul'a ilgili alanlardan oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilmek üzere sınav merkezlerine davet edileceklerdir. Aşamalar e-posta veya sms aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. 

Eklenecek Belgeler

'TEV Burs Başvuru Formunun çıktısı alınıp, imzalanarak aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenip, mümkünse beyaz renkli telli dosyaya delinerek takılacaktır.

Önemli Notlar: 

-e-devletten alınan tüm belgeler, barkodlu özelliği varsa mutlaka barkodlu olarak alınmalı ve belgelerin kimin adına olduğu görünmelidir.

- Anne, baba dışında (anneanne, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan varsa, bu kişilerin gelir durumu aşağıdaki maddelerden hangisine uygun ise belirtilen şekilde belge alınması gerekmektedir.

 • Devam edeceği sınıfı gösteren Öğrenci Belgesi (e-devlet),

 • Ara sınıftaki öğrenciler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet),

 • Adayın; okul hayatındaki ve okul hayatı dışındaki en önemli gördüğü başarıları, katıldığı yarışmalar ve dereceleri sosyal sorumluluk kapsamında yaptığı çalışmaları varsa anlatımının yapıldığı en fazla 1 sayfalık yazı, (Konservatuvar öğrencileri ilgili sayfanın altına; adayın alanı enstrüman ise; hangi enstrüman öğrencisi olduğunu açıkça belirten bir not yazacaktır.)

 • T.C. Kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,

 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır.),

 • Adli Sicil Kaydı dökümü (e-devlet),

 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge (e-devlet),

 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet).

Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

- Çalışan anne, baba için:

Son aya ait onaylı maaş bordrosu örneği (Kamu kurumlarında çalışanlar; e-devlet)

- Serbest çalışan anne-baba için:
Son yılları gösteren gelir vergisi beyannamesi / kurumlar vergisi beyannamesi dökümü (e-devlet/izlenecek yol: e-devlet içinde; www.gib.gov.tr adresinden alınabilir.)

- Emekliler için: 
Son aya ait aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
(Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)

- Çalışmayan, geliri olmayan anne ve baba için:
Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı olmadığına dair belge (4A/4B/4C Hizmet Dökümü ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi) (e-devlette izlenecek yol: e-devlet içinde "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü-Hizmet Dökümü Türü-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi" aratılacaktır.)

- Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için:
Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlette izlenecek yol; Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi)

 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki, hisse/m2 bilgisini gösterir detaylı döküm belgesi (e-devlet) (Anne, baba adına tapu kaydı yoksa isimleri görünecek şekilde ekran görüntüsü/çıktısı (e-devlet),
 • Anne ve baba adına araç varsa araç kayıt belgesi (e-devlet), yoksa; isim görünecek şekilde kayıt olmadığına dair ekran görüntüsü/çıktısı (e-devlet) 

 • Aile kirada oturuyor ise Kira Kontratı örneği

 • Anne ve baba adına "Risk Merkezi Raporu" (e-devlet)

Evrakların Gönderimi ve Adres:

 • Başvuru Formunu ve ekinde istenilen belgeleri içeren başvuru dosyası; öğrenime devam edilen öğretim kurumunun burslarla ilgili birimine (Öğrenci İşleri veya Burs Ofisi Başkanlığına) ilan edilen süre sonuna kadar teslim edilecektir. Bununla birlikte belgelerin bir örneklerinin TEV tarafından iletilecek linke yüklenmesi isteneceğinden birer örnekleri bilgisayar ortamında veya elde bulundurulmalıdır. TEV ön elemeyi geçen aday öğrencilere evrakları yükleyecekleri linki bildirecektir. 

 

Önemli Notlar

 • TEV Burs Başvuru Formuna eklenecek belgelerden birinin eksik olması elenme gerekçesidir.

 • TEV Burs Başvuru Formu sonunda yer alan, ilgili yerlerin doldurulmaması ve imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Burs kazanan öğrencilerin burslarının yatacağı banka hesabı ile ilgili IBAN bilgileri ayrıca istenecektir. 

 • Başvuru formları, kesinlikle cep telefonundan doldurulmamalı, bilgisayardan doldurulmalıdır.

 • Burs başvurusu hakkındaki sorular için tev_egitim@tev.org.tr adresine e-posta gönderilebilecektir.

   

Bursun Ödenmesi

 • Burs kazanan öğrencilere, ekim ayından geçerli olarak en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.

 • Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

Bursun kesilmesi

Üstün Başarı Bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin burs haklarının devam edebilmesi için genel not ortalamalarının; 4 üzerinden not verilen üniversitelerde 3,20 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80)’nin altına düşmemesi gerekmektedir. Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin ise hazırlık sınıfını başarıyla geçtiğini belgelendirmesi gerekmektedir.

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilmektedir.

Vicdani Yükümlülük

TEV'in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra, imkanı olduğu takdirde TEV'e maddi katkıda bulunmayı, kendisi gibi en az bir Türk gencine TEV aracılığı ile burs vermeyi, TEV’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TEV’in tanıtımını üstlenmeyi ve gönüllü elçisi olmayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Bu amaçla bursiyerlerden başvuru esnasında Vicdani Yükümlülük Belgesi onayı istenir.