TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Bünyesinde, Belirtilen Bakım Onarım Tadilat Yenileme İşlerinin Yapılması 18 Ekim 2021

Türk Eğitim Vakfı Bünyesinde, Belirtilen Bakım Onarım Tadilat Yenileme İşlerinin Yapılması

Türk Eğitim Vakfı’na Ait  Türkiye Geneli Taşınmaz Gayrimenkuller ( Konut, Ofis, Dükkan, Binalar, ve İş Merkezleri ) ve Türk Eğitim Vakfına Ait İktisadi İşletmelerin ( Yurtlar ve Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi ),  Ocak 2022 – Aralık 2022 Aylarını Kapsayan Tarihleri İçinde TEV Kurumunun İstediği  Her Türlü Bakım Onarım Tadilat Yenileme İşlerinin Yapılması

İşin konusu; TEV’e ait Türkiye geneli taşınmaz Gayrimenkuller( Konut, Ofis, dükkan, Binalar ve İş Merkezleri) ve Türk Eğitim vakfına ait iktisadi işletmelerin. (Yurtlar ve Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesi) tamir, bakım, onarım, tadilat ve dekorasyon işlerinin muhtelif zamanlarda yapılması işleridir.

İhaleye katılacak firma 2020 ve 2021 yıllarında benzer şekilde bir kurumun yıllık bakım onarım işlerini yapmış olması gerekmektedir. Teklif dosyası ile birlikte referans mektubu istenecektir.

İhaleye katılım için firmaların 300.000 TL tutarında geçici teminat mektubu sunması gerekmektedir.

İhaleye katılacak firma min. 3.000.000.-TL tutarında benzer iş bitirmesine sahip olacaktır.

İhaleyi kazanacak olan firma 300.000 TL tutarında 1 yıl süreli kesin teminat mektubu verecektir.

Gerekli durumlarda gayrimenkullerde yapılması gereken tüm tadilat ve onarım işleri gece çalışması ile gerçekleştirilecektir.

Bakım ve onarım işleri teklifi inşaat, elektrik ve mekanik işleri birim fiyat listeleri üzerinden fiyatlandırılarak verilecektir.

Yüklenici firma bakım onarım süresince TEV işleri ile ilgili bir teknik personeli tam zamanlı olarak istihdam edecektir.

Yüklenici firma TEV’nın Türkiye’deki tüm gayrimenkulleri ile ilgili bakım ve onarım hizmet taleplerini karşılayacaktır.

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini 15 Kasım 2021 tarihi saat 12.00’ten önce kapalı zarf şeklinde merkez ofisimize ulaştırmaları gerekmektedir.

İHALE İSTEKLİ FİRMALAR YETERLİLİK BELGELERi

İstekli firmaların 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 12.00’e kadar firma iletişim bilgileri ile aşağıdaki belgeleri TEV Merkez adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

  1. Yıllık bakım ve onarım işleri ilgili benzer bir kurumdan alınacak referans mektubu
  2. 3.000.000 TL tutarında benzer iş bitirme belgesi
  3. Vergi dairesi ve SGK borcu yoktur yazısı.
  4. Faaliyet belgesi ve ticaret sicil gazetesi
  5. İmza sirküleri
  6. Vergi levhası fotokopisi
  7. Personel listesi ve organizasyon şeması
  8. Firma tanıtım kitapçığı

Yukarda belirtilen koşulları sağlayan isteklilere, ihale dosyası ayrıca iletilecektir.

İLETİŞİM, İRTİBAT

TEV Merkez adresi: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 111 TEV Kocabaş İşhanı Kat: 6-7-8 PK: 34349   Şişli / İstanbul

 

TEV Kamu İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmama hakkına sahiptir.