TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Yazıcı İhalesi 26 Kasım 2022

Türk Eğitim Vakfı Yazıcı İhalesi

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü'nde ve/veya şubelerinde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu yazıcı kiralama ve kopya başı sözleşmesi için ihale oluşturulmuştur.

Belirlenen özelliklerdeki yazıcıların kiralanması, bakımı, desteği; yeni kiralanacak ve hali hazırda kullanılmakta olan yazıcılardan alınan çıktıların kopya başı anlaşması için oluşturulan ihale kapalı zarf usulü ile düzenlenecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 13.12.2022 Salı günü saat 14:00’e kadar Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Türk Eğitim Vakfı Bilgi İşlem Birimi ile iletişime geçerek (bilgiislem@tev.org.tr) teknik ve idari şartnameyi elde edebilirsiniz.

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.