TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Kışlık Lastik Alım İhalesi 24.12.2022

Türk Eğitim Vakfı Kışlık Lastik Alım İhalesi

TÜRK EĞİTİM VAKFI KIŞLIK LASTİK HİZMET ALIMI

 

Türk Eğitim Vakfı  Genel Müdürlüğü ve Şubeleri kapsamında alınacak olan “ Kışlık Lastik ” satın alımı davet usulü ile ihale edilecektir. 

İsteklilerin tekliflerini  02.01.2023 Pazartesi gününe kadar aşağıdaki adrese elden teslimi veya e-posta ile göndermeleri rica olunur.

TEV Satın Alma ve İdari İşler Birimi ile iletişime geçerek bilgi edinebilirsiniz.

Tel: 0212 318 68 00

E- mail: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük:

Büyükdere Caddesi No:111 Kat : 1-6-7-8 Şişli / İstanbul

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir