TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için Laboratuvar Malzemeleri Alımı 12 Mayıs 2023

Türk Eğitim Vakfı Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için Laboratuvar Malzemeleri Alımı

Türk Eğitim Vakfı Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' ne alınması planlanan Laboratuvar Malzemeleri Davet Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerin tekliflerini 21.05.2023 Pazar günü 17:00' e kadar Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük adresine elden veya mail aracılığı ile teslim etmeleri rica olunur.

TEV Genel Müdürlük Adres:

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:111 Kat: 7 Şişli / İstanbul

Bilgi İçin Tel: 0212 318 69 26   -   e-mail:satinalma@tev.org.tr

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.