TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi Servis İhalesi 13 Temmuz 2023

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi Servis İhalesi

TEVİTÖL SERVİS İHALESİ

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi İktisadi İşletmesine 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı için personel ve öğrenci servisi hizmeti kapalı zarf Usulü usulü ile ihale edilecektir. İsteklilerin 07.08.2023 tarihine kadar tekliflerini kapalı zarf içinde okulumuzun bulunduğu Muallimköy Mah. 4126. Sokak No:25 Gebze Kocaeli adresine göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. Detaylı bilgi ve şartnameyi almak için muhasebe2@tevitol.k12.tr mail adresinden isteyebilirsiniz. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir