TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı 2023 Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi Hizmet Alımı 19 Temmuz 2023

Türk Eğitim Vakfı 2023 Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi Hizmet Alımı

Türk Eğitim Vakfı’nın “Tek Düzen Hesap Planı’na ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlamış olduğumuz 2023 finansal tablolarının UDS uyarınca bağımsız denetim hizmet alımı” davet usulü ile ihale edilecektir.

İsteklilerin 03.08.2023 Perşembe günü, saat 15.00’e kadar yazılı tekliflerini, syuksel@tev.org.tr e-posta adresine göndermeleri rica olunur.

Teklifleriniz ile ilgili sorularınız için TEL: (0212) 318 68 35 (Sefa YÜKSEL) veya E-posta: syuksel@tev.org.tr iletişime geçebilirsiniz.

 

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul 

 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.