TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı ve İştirakleri Kapalı Zarf Usulü İle Deprem Konteyner ve Teknik Malzeme Satın Alım İhale İlanı 03 Kasım 2023

Türk Eğitim Vakfı ve İştirakleri Kapalı Zarf Usulü İle Deprem Konteyner ve Teknik Malzeme Satın Alım İhale İlanı

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük ve İştiraklerinde konumlandırmak üzere Deprem Konteyner ve İç Malzeme ( Teknik Malzeme ) satın alım işi KAPALI ZARF USULÜ ile ihale edilecektir.

İstekliler Teknik Şartnameyi aşağıda verilen mail adresinden temin edebilir.

İsteklilerin tekliflerini 12.11.2023 saat 17:00' ye kadar yazılı tekliflerini, kaşeli/imzalı olarak, kapalı zarf içerisinde, aşağıda belirtilen adreslere göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur

E-posta: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.