TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Davet Usulü İle Online Test Hizmeti Satın Alması İhale İlanı 01 Eylül 2023

Türk Eğitim Vakfı Davet Usulü İle Online Test Hizmeti Satın Alması İhale İlanı

Türk Eğitim Vakfı Üstün Başarı Bursu adaylarımızda zeki, çalışkan ve başarılı olmalarının yanı sıra lider vasfını taşıyan, toplumda ön plana çıkabilecek, kabullenilecek,  kendini iyi ifade edebilen, sosyal, yetenekli (muhakeme, problem çözme vs.) adayları belirlemek için ön hazırlık olarak Yapılacak Kişilik ve Yetenek testi satın alım işi DAVET USULÜ ile ihale edilecektir.

İsteklilerin tekliflerini 10.09.2023 saat 17:00' ye kadar aşağıdaki mail adresine iletmeleri rica olunur.

E-posta: idariisler@tev.org.tr

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.