TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Muhtelif Kullanılmış Ev Eşyaları Açık Artırma İhalesi 30 Ekim 2023

Muhtelif Kullanılmış Ev Eşyaları Açık Artırma İhalesi

Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanan; İstanbul, Beşiktaş ilçesinde bulunan muhtelif kullanılmış ev eşyaları “Açık Artırma Usulü ihale yolu ile” satışa sunulacaktır. İhaleye katılım için 2.000,-TL (İkibinTürkLirası) geçici teminat bedelinin, Vakfımıza ait aşağıdaki banka hesap numarasına ihale tarihine kadar İstanbul/Eski eşya alımı ihalesi teminat bedeli” açıklaması ile yatırılması zorunludur. İhale tarihi 10.11.2023 Cuma günü olup, saat 14.00’te TEV Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

 

Yapı Kredi Bankası Esentepe Özel Bankacılık Merkezi 

TR80 0006 7010 0000 0000 0619 99

İstekliler, satışa sunulan eşyaların ihalesi ile ilgili detaylı bilgileri:

Soner Karka, Gsm: (0535) 056 40 42, e-posta: skarka@tev.org.tr iletişim adresinden alabilirler. İhaleye ilişkin eşyalar, 08 Kasım 2023 tarihine kadar 10.00-16.00 saatleri arasında randevu alınarak adreste görülebilir.

İsteklilerin yazılı tekliflerini, 10.11.2023 Cuma günü, saat 11.00’e kadar aşağıdaki TEV Genel Müdürlük adresine e-posta/fax ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri rica olunur.

TEV Genel Müdürlük:

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:8, Şişli/İstanbul

 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.