TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Bilgisayar Alımı İhalesi 03 Kasım 2023

Türk Eğitim Vakfı Bilgisayar Alımı İhalesi

Türk Eğitim Vakfı’nda kullanılmak üzere bilgisayar alımı için ihale oluşturulmuştur.

Teknik şartnamede belirlenen özelliklere göre alınacak bilgisayarlar için oluşturulan ihale kapalı zarf usulü ile düzenlenecektir.

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini 16.11.2023 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Türk Eğitim Vakfı Bilgi Teknolojileri Birimi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Türk Eğitim Vakfı Bilgi Teknolojileri Birimi ile iletişime geçerek (bilgiislem@tev.org.tr) teknik ve idari şartnameyi elde edebilirsiniz.

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.