TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Etkinlikleri için Servis Hizmeti Alım İhale İlanı 28 Mart 2024

Türk Eğitim Vakfı Etkinlikleri için Servis Hizmeti Alım İhale İlanı

Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürlük, Şubeler ve İştiraklerinde yıl boyunca belli zamanlarda düzenlenen etkinlikler için servis ihtiyacı hizmeti satın alımı işi, Davet Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

İstekliler teknik şartnameyi aşağıda bulunan mail adresi üzerinden temin edebilir.

İsteklilerin tekliflerini 07.04.2024 saat 17:00’ye kadar mail aracılığı ile iletmeleri rica olunur.

E-mail: idariisler@tev.org.tr

Ayrıca Bilgi İçin: 533 053 84 84

Türk Eğitim Vakfı, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir