TEV - İhale Duyuruları

İhale Duyuruları

İhale Detayları

Türk Eğitim Vakfı Davet Usulü İle 2023 Yılı Konsolide Finansal Tablolarının Ufrs’ye Göre Hazırlanması İşi Hizmet Alımı 02 Nisan 2024

Türk Eğitim Vakfı Davet Usulü İle 2023 Yılı Konsolide Finansal Tablolarının Ufrs’ye Göre Hazırlanması İşi Hizmet Alımı

Türk Eğitim Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin, “Tek Düzen Hesap Planı’na ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlamış olduğu 2023 yılı finansal tabloların konsolide halinin UFRS uyarınca hazırlanması” işi davet usulü ile ihale edilecektir.

İsteklilerin 15.04.2024 Pazartesi günü, saat 15.00’e kadar yazılı tekliflerini, syuksel@tev.org.tr

e-posta adresine göndermeleri rica olunur.

Teklifleriniz ile ilgili sorularınız, bilgi ve belge talepleriniz için TEL: (0212) 318 68 35 (Sefa YÜKSEL) veya E-posta: syuksel@tev.org.tr iletişime geçebilirsiniz.

TEV Genel Müdürlük

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, TEV Kocabaş İşhanı, No:111, Kat:7, 34394 Şişli/İstanbul 

Türk Eğitim Vakfı 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine verip vermemekte, uygun bedelin tespitinde ve ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.